Oznámení o konání -- FSv ČVUT

Oznámení o konání obhajob disertací (Ph.D.)

Změna 20/11/2017 15:22

Jméno a příjmení

Studijní obor

Datum obhajoby

Ing. Michal Štepánik Konstrukce a dopravní stavby 27. listopadu 2017
Ing. Jiří Jirků Pozemní stavby 28. listopadu 2017
Ing. Jaroslav Synek Pozemní stavby 29. listopadu 2017
Ing. Jan Smutek Fyzikální a materiálové inženýrství 30. listopadu 2017
Ing. arch. Filip Havlík Pozemní stavby 5. prosince 2017
Ing. Petr Máca Fyzikální a materiálové inženýrství 8. prosince 2017
Ing. Martin Volf Pozemní stavby 15. prosince 2017