Oznámení o konání -- FSv ČVUT

Oznámení o konání obhajob disertací (Ph.D.)

Změna 26/01/2018 10:58

Jméno a příjmení

Studijní obor

Datum obhajoby

Ing. Pavla Ryparová Pozemní stavby 24. ledna 2018
Ing. Riccardo Cacciotti Pozemní stavby 26. ledna 2018
Ing. Jiří Drozda Konstrukce a dopravní stavby 6. února 2018
Ing. Martin Prachař Konstrukce a dopravní stavby 8. února 2018
Ing. Lukáš Gödrich Konstrukce a dopravní stavby 14. února 2018
Ing. arch. Milan Nesměrák Architektura a stavitelství 15. února 2018
Ing. arch. Zdeněk Šimoník Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví 22. února 2018
Ing. Jan Mařík Pozemní stavby 1. března 2018