Oznámení o konání -- FSv ČVUT

Oznámení o konání obhajob disertací (Ph.D.)

Změna 14/06/2018 09:44

Jméno a příjmení

Studijní obor

Datum obhajoby

Sonia Ahmed, Eng. Stavební management a inženýring 20. června 2018
Ing. Jiří Drbohlav Konstrukce a dopravní stavby 26. června 2018
Ing. Jan Suda Konstrukce a dopravní stavby 26. června 2018