Granty/ projekty -- FSv ČVUT
Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
ZÁJEMCE O STUDIUM STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv Věda a výzkum Granty/ projekty Přihlásit Vyhledávání English

Granty/ projekty na FSv

Tisk stránky

Veřejná soutěž - popisTermínKontakt

TA ČR DELTA

TA ČR vyhlásila dne 6. června 2018 šestou veřejnou mezinárodní soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA.

Zahraniční partneři musí mít sídlo v jedné z uvedených lokalit Korejské republice, ve Vietnamské socialistické republice, ve Spolkové republice Německo, ve Státě Izrael, v čínských provinciích Če-tiang (Zhejiang), Ťiang-su (Jiangsu) a na Tchaj-wanu (Taiwan).

Zadávací dokumentace je dostupná zde

Konec lhůty: 7.8.2018

Termín odeslání Potvrzení podání: 6.8.2018, 10 h.

 Lucie Richterová
 l.8738
 místnost C106

Fond celoškolských aktivit 2018

Vyhlášení soutěže Fondu celoškolských aktivit (FCA) 2018.
Pravidla soutěže  a  přihláška

Přihlášky se podávají elektronicky: lenka.peskova.1@fsv.cvut.cz. V tištěné podobě v kanceláři C106.

Konec lhůty: 20.6.2018

Termín na FSv: 18.6.2018, 23:59h

 Lenka Pešková
 l.8737
 místnost C106

TA ČR ÉTA

Technologická agentura České republiky (TA ČR) vyhlásila dne 9. května 2018 druhou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji (dále jen veřejná soutěž) pro Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

Informace o soutěži a veškerá dokumentace jsou dostupné zde

Konec lhůty: 21.6.2018

Lhůta pro odevzdání draftu na FSv: 15.6.2018

Termín odeslání Potvrzení podání: 20.6.2018, 10 h.

 Lucie Richterová
 l.8738
 místnost C106

GA ČR EXPRO

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu grantových projektů excelence v základním výzkumu EXPRO s předpokládaným počátkem řešení v roce 2019.

Informace o soutěži a veškerá dokumentace jsou dostupné zde

Konec lhůty: 28.6.2018

Lhůta pro odevzdání draftu na FSv: 21.6.2018, 10 h.

Termín odeslání datovou schránkou: 27.6.2018, 10 h.

 Lucie Richterová
 l.8738
 místnost C106

MŠMT – China Mobility

MŠMT vyhlašuje výzvu k podávání česko-čínských návrhů projektů spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu mobility výzkumných pracovníků s dobou realizace 2019-2020.

Informace o soutěži a veškerá dokumentace jsou dostupné zde

Pokyny k odeslání ke stažení

Konec lhůty: 30.6.2018

Konec lhůty na FSv: 25.6.2018

 Lucie Richterová
 l.8738
 místnost C106

MŠMT - Česko – Francie (MOBILITY)

V souladu s Dohodou mezi vládou Československé socialistické republiky a vládou Francouzské republiky o vědecké a technické spolupráci vyhlašuje MŠMT výzvu k podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2019–2020.

Informace o soutěži a veškerá dokumentace jsou dostupné na http://www.msmt.cz/vyzkum-a-vyvoj-2/vyzva-k-podavani-navrhu-spolecnych-cesko-francouzskych-6

Konec lhůty: 30.6.2018

Konec lhůty na FSv: 25.6.2018

 Lucie Richterová
 l.8738
 místnost C106

Visegradské fondy

Podrobné informace a termíny jednotlivých výzev jsou uvedeny zde

Termíny:
• Visegrad grants – 1.6.2018, 1.10.2018
• Visegrad grants+ - 1.6.2018, 1.10.2018
• Strategic grants - 1.6.2018, 1.10.2018

Termín pro předložení projektů na FSv na VaV: 24.5.2018, 3.10.2018

 Lenka Pešková
 l.8737
 místnost C106

Horizon 2020

EK průběžně vyhlašuje výzvy v rámcovém programu pro výzkum a inovace Horizon 2020.

Otevřené výzvy a připravovaná témata jednotlivých výzev jsou dostupné zde

Konec lhůty: průběžně.

 Lenka Pešková
 l.8737
 místnost C106

GA ČR – podpora ERC žadatelů 2016

Grantová agentura České republiky vyhlašuje mezinárodní výzvu pro získávání ERC grantů v základním výzkumu. Podpora je určena řešitelům juniorských grantů GA ČR ze všech vědních oborů.

Výzva je průběžná. Detaily jsou dostupné zde

Konec lhůty: průběžně

 Lucie Richterová
 l.8738
 místnost C106

 

 

  Za obsah odpovídá: Ing. Radmila Hamarová Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: čtvrtek, 14. června 2018, 13:20  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz