Granty/ projekty -- FSv ČVUT
Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
ZÁJEMCE O STUDIUM STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv Věda a výzkum Granty/ projekty Přihlásit Vyhledávání English

Granty/ projekty na FSv

Tisk stránky

Veřejná soutěž - popisTermínKontakt

Vnitřní soutěž pro rok 2018 na podporu rozvojových projektů akademických pracovníků a studentů v rámci Institucionálního plánu ČVUT

Soutěž je v souladu s Institucionálním programem MŠMT a ČVUT pro roky 2016 – 2018 vyhlašována jako příležitost pro získání projektů pro mladé týmy, mladé pracovníky a doktorandy v presenčním studiu.

Odkaz na vyhlášení soutěže zde

Konec lhůty: elektronické přihlášky: 15.2.2018

Tištěné přihlášky: 19.2.2018

 Lenka Pešková
 l.8737
 místnost C106

MŠMT – 027 – Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků

MŠMT vyhlašuje výzvu pro podávání návrhů projektů s dobou řešení 2018-2022. Realizace projektů mezinárodní mobility výzkumných pracovníků je zaměřena na posílení mezinárodní spolupráce a rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu. Hlavním cílem je podpora profesního růstu výzkumných pracovníků a rozvoj výzkumných organizací posílením lidských zdrojů.

Podporované aktivity:

 • Příjezdy do ČR
  • Aktivita č. 1: Pracovní pobyty post-doků ze zahraničí v ČR
  • Aktivita č. 2: Pracovní pobyty výzkumných pracovníků- seniorů ze zahraničí v ČR
 • Výjezdy z ČR
  • Aktivita č. 3: Pracovní pobyty výzkumných pracovníků – juniorů v zahraničí
  • Aktivita č. 4: Pracovní pobyty výzkumných pracovníků- seniorů v zahraničí
 • Pro příjezdy do ČR i výjezdy z ČR
  • Podpůrný nástroj: Podpora rodiny výzkumného pracovníka

Detaily programu jsou dostupné zde

Konec lhůty: do vyčerpání alokace nebo do rozhodnutí Řídicího orgánu, nejpozději do 1.12.2017, 14:00 hod

Konec lhůty na FSv: 1.11.2017

 David Pešek
 místnost A126

MŠMT – 050 – Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků MSCA - IF

Cílem výzvy je rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu formou podpory kvalitních projektů schválených na evropské úrovni z Horizonu 2020, Marie Skłodowska-Curie Actions, které jsou uvedené v "no-money" seznamu.

Detaily programu jsou dostupné zde

Konec lhůty: do vyčerpání alokace nebo do rozhodnutí Řídicího orgánu, nejpozději do 1.12.2017, 14:00 hod

Konec lhůty na FSv: 1.11.2017

 David Pešek
 místnost A126

MŠMT – 026 – Dlouhodobá mezisektorová spolupráce

Cílem výzvy je podpořit zintenzivnění dlouhodobé mezisektorové spolupráce prostřednictvím podpory vzniku nebo rozvoje partnerství a spolupráce výzkumných organizací s aplikační sférou v rámci společně realizovaného výzkumu.

Detaily programu jsou dostupné zde

Konec lhůty: 15.11.2017 do 14:00 hod

Konec lhůty na FSv: 15.10.2017

 David Pešek
 místnost A126

Horizon 2020

EK průběžně vyhlašuje výzvy v rámcovém programu pro výzkum a inovace Horizon 2020.

Otevřené výzvy a připravovaná témata jednotlivých výzev jsou dostupné zde

Konec lhůty: průběžně.

 Lenka Pešková
 l.8737
 místnost C106

GA ČR – podpora ERC žadatelů 2016

Grantová agentura České republiky vyhlašuje mezinárodní výzvu pro získávání ERC grantů v základním výzkumu. Podpora je určena řešitelům juniorských grantů GA ČR ze všech vědních oborů.

Výzva je průběžná. Detaily jsou dostupné zde

Konec lhůty: průběžně

 Lucie Richterová
 l.8738
 místnost C106

 

 

  Za obsah odpovídá: Ing. Radmila Hamarová Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: úterý, 6. února 2018, 12:18  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz