Zahájené habilitace -- FSv ČVUT
Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
ZÁJEMCE O STUDIUM STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv Věda a výzkum Habilitační a jmenovací řízení Zahájené habilitace Přihlásit Vyhledávání English

Zahájená habilitační řízení

Tisk stránky

Ing. Klára Kroftová, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra architektury
Obor habilitace: Architektura a stavitelství
Habilitační práce: Neinvazivní metody stabilizace a zpevňování historických omítek
Téma přednášky:
Předpokládané datum přednášky:
Ing. arch. Juraj Dulenčín, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta stavební VUT v Brně, ústav architektury
Obor habilitace: Architektura a stavitelství
Habilitační práce: Detail v architektuře; mezi uměním a řemeslem
Téma přednášky:
Předpokládané datum přednášky:
Ing. Jaromír Dušek, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra hydrauliky a hydrologie
Obor habilitace: Vodní hospodářství a vodní stavby
Habilitační práce: Hmotnostní toky v půdním prostředí
Téma přednášky: Formování odtoku na svahu a malých horských povodích
Předpokládané datum přednášky:
Ing. Iva Broukalová, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra betonových a zděných konstrukcí
Obor habilitace: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Habilitační práce: Aplikace cementových a betonových kompozitů v konstrukčních prvcích
Téma přednášky:
Předpokládané datum přednášky:
Ing. Roman Šafář, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra betonových a zděných konstrukcí
Obor habilitace: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Habilitační práce: Hodnocení technického stavu železničních mostů z předpjatého betonu
Téma přednášky:
Předpokládané datum přednášky:
Ing. arch. Jaroslav Daďa
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra architektury
Obor habilitace: Architektura a stavitelství
Habilitační práce: Místo určuje děj, architektura vytváří místo
Téma přednášky: Novostavby v historickém prostředí Prahy ve 20. století
Předpokládané datum přednášky:
Ing. Pavel Tesárek, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra mechaniky
Obor habilitace: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Habilitační práce: Využití mikromletých recyklovaných stavebních materiálů ve stavebnictví
Téma přednášky: Alternativní využití sádry ve stavebnictví
Předpokládané datum přednášky:
Ing. Radoslav Sovják, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, Experimentální centrum
Obor habilitace: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Habilitační práce: Balistická odolnost ultra vysokohodnotných vlákny vyztužených cementových kompozitů
Téma přednášky: Odezva vysokohodnotných cementových kompozitů na náraz projektilu
Předpokládané datum přednášky: ve čtvrtek 7. června 2018 od 10.30 hodin
Ing. Jiří Maděra, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra materiálového inženýrství a chemie
Obor habilitace: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Habilitační práce: Použití počítačového modelování při řešení vybraných úloh materiálového inženýrství
Téma přednášky: Počítačové modelování porušení stavebních materiálů vlivem vlhkosti a teploty
Předpokládané datum přednášky:
Ing. Martin Lidmila, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra železničních staveb
Obor habilitace: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Habilitační práce: Aplikace popílkového stabilizátoru v konstrukci pražcového podloží na zkušebním úseku v železniční stanici Smiřice
Téma přednášky: Možnosti použití materiálů na bázi recyklátu v konstrukci pražcového podloží
Předpokládané datum přednášky: ve čtvrtek 7. června 2018 od 9.00 hodin
  Tisk stránky
ČVUT FSv Věda a výzkum Habilitační a jmenovací řízení Zahájené habilitace Přihlásit Vyhledávání English
  Za obsah odpovídá: Ing. Radmila Hamarová Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: čtvrtek, 17. května 2018, 14:22  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz