Zahájené habilitace -- FSv ČVUT
Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
ZÁJEMCE O STUDIUM STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv Věda a výzkum Habilitační a jmenovací řízení Zahájené habilitace Přihlásit Vyhledávání English

Zahájená habilitační řízení

Tisk stránky

 

Ing. Jaromír Dušek, Ph.D.

Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, Katedra hydrauliky a hydrologie
Obor habilitace:Vodní hospodářství a vodní stavby
Habilitační práce:Hmotnostní toky v půdním prostředí
Téma přednášky: 
Předpokládané datum přednášky: 

 

Ing. Iva Broukalová, Ph.D.

Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, Katedra betonových a zděných konstrukcí
Obor habilitace:Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Habilitační práce:Aplikace cementových a betonových kompozitů v konstrukčních prvcích
Téma přednášky: 
Předpokládané datum přednášky: 

 

Ing. Roman Šafář, Ph.D.

Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, Katedra betonových a zděných konstrukcí
Obor habilitace:Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Habilitační práce:Hodnocení technického stavu železničních mostů z předpjatého betonu
Téma přednášky: 
Předpokládané datum přednášky: 

 

Ing. arch. Jaroslav Daďa

Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, Katedra architektury
Obor habilitace:Architektura a stavitelství
Habilitační práce:Místo určuje děj, architektura vytváří místo
Téma přednášky: 
Předpokládané datum přednášky: 

 

Ing. Pavel Tesárek, Ph.D.

Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, Katedra mechaniky
Obor habilitace:Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Habilitační práce:Využití mikromletých recyklovaných stavebních materiálů ve stavebnictví
Téma přednášky:Alternativní využití sádry ve stavebnictví
Předpokládané datum přednášky: 

 

Ing. Radoslav Sovják, Ph.D.

Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, Experimentální centrum
Obor habilitace:Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Habilitační práce:Balistická odolnost ultra vysokohodnotných vlákny vyztužených cementových kompozitů
Téma přednášky:Odezva vysokohodnotných cementových kompozitů na náraz projektilu
Předpokládané datum přednášky: 

 

Ing. Jiří Maděra, Ph.D.

Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, Katedra materiálového inženýrství a chemie
Obor habilitace:Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Habilitační práce:Použití počítačového modelování při řešení vybraných úloh materiálového inženýrství
Téma přednášky:Počítačové modelování porušení stavebních materiálů vlivem vlhkosti a teploty
Předpokládané datum přednášky: 

 

Ing. Martin Lidmila, Ph.D.

Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, Katedra železničních staveb
Obor habilitace:Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Habilitační práce:Aplikace popílkového stabilizátoru v konstrukci pražcového podloží na zkušebním úseku v železniční stanici Smiřice
Téma přednášky:Možnosti použití materiálů na bázi recyklátu v konstrukci pražcového podloží
Předpokládané datum přednášky: 

 

Dr. Ing. Ivana Kabelková

Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, Katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Obor habilitace:Vodní hospodářství a vodní stavby
Habilitační práce:Místně specifický přístup k ochraně vodních toků před narušením přepady z dešťových oddělovačů
Téma přednášky:Městské odpadní vody: od čištění k získávání zdrojů
Předpokládané datum přednášky: 

 

Ing. arch. Jindřich Svatoš

Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, Katedra architektury
Obor habilitace:Architektura a stavitelství
Habilitační práce:Od čáry k prostoru
Téma přednášky:Kreativní proces formování architektonické myšlenky
Předpokládané datum přednášky:7. prosince 2017 od 10:20 hodin

 

Ing. Jan Pacina, Ph.D.

Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, Katedra geomatiky
Obor habilitace:Geodézie a kartografie
Habilitační práce:Landscape change detection using spatial data and methods of geoinformatics. Case study of Northwest Bohemia
Téma přednášky:The usage of remotely sensed spatial data for landscape modelling and change detection (Využití bezkontaktního sběru prostorových dat pro modelování a sledování změn krajiny)
Předpokládané datum přednášky:9. listopadu 2017 od 10:20 hodin

 

Ing. arch. Zdeněk Lukeš

Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, Katedra architektury
Obor habilitace:Architektura a stavitelství
Habilitační práce:Praha moderní/ Velký průvodce po architektuře I-III
Téma přednášky:Znovuobjevený mistr secese a kubismu Emil Králíček
Předpokládané datum přednášky:12. října 2017 od 10:20 hodin

 

Ing. Pavel Padevět, Ph.D.

Pracoviště:Fakulta stavební ČVUT v Praze, Katedra mechaniky
Obor habilitace:Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Habilitační práce:Měření dotvarování cementových past
Téma přednášky:Měření mechanických vlastností pevných stavebních materiálů
Předpokládané datum přednášky: 

 

  Za obsah odpovídá: Ing. Radmila Hamarová Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: pátek, 21. července 2017, 08:42  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz