Zahájené habilitace -- FSv ČVUT

Zahájená habilitační řízení

Změna 15/06/2018 12:47

Ing. Klára Kroftová, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra architektury
Obor habilitace: Architektura a stavitelství
Habilitační práce: Neinvazivní metody stabilizace a zpevňování historických omítek
Téma přednášky:
Předpokládané datum přednášky:
Ing. arch. Juraj Dulenčín, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta stavební VUT v Brně, ústav architektury
Obor habilitace: Architektura a stavitelství
Habilitační práce: Detail v architektuře; mezi uměním a řemeslem
Téma přednášky:
Předpokládané datum přednášky:
Ing. Jaromír Dušek, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra hydrauliky a hydrologie
Obor habilitace: Vodní hospodářství a vodní stavby
Habilitační práce: Hmotnostní toky v půdním prostředí
Téma přednášky: Formování odtoku na svahu a malých horských povodích
Předpokládané datum přednášky:
Ing. Iva Broukalová, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra betonových a zděných konstrukcí
Obor habilitace: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Habilitační práce: Aplikace cementových a betonových kompozitů v konstrukčních prvcích
Téma přednášky:
Předpokládané datum přednášky:
Ing. Roman Šafář, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra betonových a zděných konstrukcí
Obor habilitace: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Habilitační práce: Hodnocení technického stavu železničních mostů z předpjatého betonu
Téma přednášky:
Předpokládané datum přednášky:
Ing. arch. Jaroslav Daďa
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra architektury
Obor habilitace: Architektura a stavitelství
Habilitační práce: Místo určuje děj, architektura vytváří místo
Téma přednášky: Novostavby v historickém prostředí Prahy ve 20. století
Předpokládané datum přednášky:
Ing. Pavel Tesárek, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra mechaniky
Obor habilitace: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Habilitační práce: Využití mikromletých recyklovaných stavebních materiálů ve stavebnictví
Téma přednášky: Alternativní využití sádry ve stavebnictví
Předpokládané datum přednášky:
Ing. Jiří Maděra, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra materiálového inženýrství a chemie
Obor habilitace: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Habilitační práce: Použití počítačového modelování při řešení vybraných úloh materiálového inženýrství
Téma přednášky: Počítačové modelování porušení stavebních materiálů vlivem vlhkosti a teploty
Předpokládané datum přednášky: