Habilitační a jmenovací řízení -- FSv ČVUT
Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
ZÁJEMCE O STUDIUM STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv Věda a výzkum Habilitační a jmenovací řízení Přihlásit Vyhledávání English

Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem

Tisk stránky

Habilitační řízení podle § 72 a řízení ke jmenování profesorem podle § 74 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších předpisů, se na ČVUT koná v oborech s platnou akreditací (§ 82 odst. 3 zákona č. 111/1998 Sb.).

V habilitačním řízení se ověřuje vědecká nebo umělecká kvalifikace uchazeče, a to zejména na základě habilitační práce a její obhajoby a dalších vědeckých, odborných nebo uměleckých prací, a jeho pedagogická způsobilost na základě hodnocení habilitační přednášky a předcházející pedagogické praxe (§ 72 odst. 1 zákona o vysokých školách).
Docenta pro určitý obor jmenuje rektor na základě habilitačního řízení.

V řízení ke jmenování profesorem se prokazuje pedagogická, vědecká nebo umělecká kvalifikace uchazeče, který je význačnou a uznávanou vědeckou nebo uměleckou osobností ve svém oboru. Předpokladem k zahájení řízení je předchozí jmenování docentem na základě habilitačního řízení, pokud jeho součástí bylo předložení habilitační práce. Ve výjimečných případech, kdy je na profesora navrhován někdo, kdo již je profesorem na renomované vysoké škole v zahraničí, může rektor na návrh vědecké rady vysoké školy předchozí jmenování docentem jako předpoklad k zahájení řízení ke jmenování profesorem prominout (§ 74 odst. 1 zákona o vysokých školách).
Profesora pro určitý obor jmenuje prezident republiky na návrh vědecké rady vysoké školy podaný prostřednictvím ministra (MŠMT ČR).

Pro průběh habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem je zpracován Řád habilitačních a jmenovacích řízení obsahující též formulář "Stručná charakteristika uchazeče" a tabulku "Kvantifikovaná kritéria ČVUT v Praze", kterými se prokazuje pedagogická a vědecká kvalita uchazeče.

Administrativně je agenda zajišťována oddělením pro Vědu a výzkum Fakulty stavební, hamarova@fsv.cvut.cz, 22465 8735

 

Související legislativa:

Řád habilitačních a jmenovacích řízení -- platný od 1.9.2017
Kvantifikovaná kritéria pro habilitační řízení    DOCX ; PDF -- platná od 1.9.2017
Kvantifikovaná kritéria pro řízení ke jmenování profesorem    DOCX ; PDF -- platná od 1.9.2017
Stručná charakteristika uchazeče k habilitačnímu řízení    DOCX ; PDF -- platná od 1.9.2017
Stručná charakteristika uchazeče ke jmenování profesorem    DOCX ; PDF -- platná od 1.9.2017
Seznam akreditovaných oborů, v nichž je FSv oprávněna konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem
Komentář a upřesňující poznámky ke kvantifikovaným kritériím ČVUT

 

Habilitační řízení:

Seznam dokladů k návrhu na jmenování docentem na Fakultě stavební
Formulář: "Posudek habilitační práce"    DOC ; PDF
Formulář: "Posudek habilitační práce"    DOC ; PDF   v angličtině
Zahájená habilitační řízení na Fakultě stavební - změna 17.5.2018
Ukončená habilitační řízení na Fakultě stavební - 15.6.2018

 

Řízení ke jmenování profesorem:

Seznam dokladů k návrhu na jmenování profesorem na Fakultě stavební
Zahájená řízení ke jmenování profesorem na Fakultě stavební - změna 24.4.2018
Ukončená řízení ke jmenování profesorem na Fakultě stavební - změna 11.5.2018

 


 

Archiv dříve platných metodik a předpisů:

Metodika pro habilitační a jmenovací řízení -- platná od 1.3.2017
Metodika pro habilitační a jmenovací řízení -- platná od 1.5.2006
Kvantifikovaná kritéria pro habilitační řízení -- platná od 1.1.2008
Kvantifikovaná kritéria pro řízení ke jmenování profesorem -- platná od 1.1.2008
Metodika pro habilitační a jmenovací řízení -- platná od 1.6.2005
Metodika pro habilitační a jmenovací řízení -- platná od 1.6.2003
Metodika pro habilitační a jmenovací řízení -- platná od 1.10.2002

 

  Za obsah odpovídá: Ing. Radmila Hamarová Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: pátek, 15. června 2018, 12:49  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz