Opon.posudky -- FSv ČVUT
Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
ZÁJEMCE O STUDIUM STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv Věda a výzkum Obhajoby disertací Opon.posudky Přihlásit Vyhledávání English

Postup při navrhování komise k obhajobě disertační práce a provádění úhrad za oponentské posudky

Tisk stránky

Na základě rozhodnutí vedení fakulty s platností od 1.4.2008 budou odměny za vypracování oponentských posudků hradit katedry ze svého limitu.

Katedra-školicí pracoviště na formuláři "Návrh na složení komise k obhajobě disertační práce" navrhne oponenty a určí výši odměny za vypracování oponentského posudku (schváleno předsedou ORO a vedoucím katedry).

Oddělení vědy a výzkumu (VaV) vypracuje "Dohodu o provedení práce" a zašle spolu s žádostí o vypracování posudku oponentovi. Po obdržení vypracovaného posudku oddělení VaV předá "Dohodu o provedení práce" do osobního oddělení spolu s kopií formuláře "Návrhu na složení komise", kde je již návrh výše odměny a podpis vedoucího katedry).

S oponenty - zaměstnanci fakulta dohody neuzavírá, VaV dá pokyn k vyplacení odměny k platu do osobního oddělení.

 

Formuláře:
Návrh na složení komise k obhajobě disertační práce    DOC ; PDF
Schválení členů zkušebních komisí pro SDZ a obhajoby DP na zasedání Vědecké rady    DOC ; PDF

 

Poznámka:
počet členů komise k obhajobě DP je minimálně 4 + oponenti, kteří jsou členy komise s platností od 1.10.2017, což vyplývá ze Studijního a zkušební řádu ČVUT novelizovaného k 1. 10. 2017.

 

  Za obsah odpovídá: Ing. Radmila Hamarová Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: středa, 11. dubna 2018, 14:05  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz