Ukončené profesury -- FSv ČVUT

Ukončená řízení ke jmenování profesorem od roku 2003

Změna 11/05/2018 15:06

doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra architektury
Obor jmenování: Architektura a stavitelství
Téma přednášky: Půdorys české vesnice
Datum přednášky: 10. května 2018
Jmenován s účinností od:
doc. Ing. Jan Zeman, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra mechaniky
Obor jmenování: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma přednášky: Modelování náhodných heterogenních materiálů
Datum přednášky: 11. ledna 2018
Jmenován s účinností od:
doc. Ing. Petr Štemberk, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra betonových a zděných konstrukcí
Obor jmenování: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma přednášky: Alternativní přístup k navrhování a modelování betonových konstrukcí
Datum přednášky: 9. listopadu 2017
Jmenován s účinností od:
doc. Ing. arch. Zdeněk Jiran
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra architektury
Obor jmenování: Architektura a stavitelství
Téma přednášky: Prostorová koncepce architektury jako součást urbanistické struktury místa: formování a hierarchie veřejného prostoru v přehledu vlastní tvorby z let 1989 – 2016
Datum přednášky: 12. října 2017
Jmenován s účinností od:
doc. Ing. arch. Miloš Kopřiva
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra architektury
Obor jmenování: Architektura a stavitelství
Téma přednášky: Architektura sportovních staveb v kontextu udržitelného rozvoje
Datum přednášky: 11. května 2017
Jmenován s účinností od: 13. prosince 2017
doc. Ing. Václav Talhofer, CSc.
Pracoviště: Fakulta vojenských technologií, Univerzita obrany, Brno
Obor jmenování: Geodézie a kartografie
Téma přednášky: Vliv kvality prostorových databází na modelování pohybu techniky v prostoru
Datum přednášky před VR: 2. března 2017
Jmenován s účinností od: 23. června 2017
doc. Ing. Jaroslav Pollert, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Obor jmenování: Vodní hospodářství a vodní stavby
Téma přednášky: Matematické a fyzikální modelování ve vodohospodářském výzkumu
Datum přednášky: 10. listopadu 2016
Jmenován s účinností od: 23. června 2017
doc. Ing. Martin Jiránek
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra konstrukcí pozemních staveb
Obor jmenování: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma přednášky: Součinitel difuze radonu - stanovení a použití pro návrh protiradonových izolací
Datum přednášky před VR: 9.června 2016
Jmenován s účinností od: 23. června 2017
doc. Ing. Matouš Hilar, M.Sc., Ph.D., C.Eng., M.I.C.E.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra geotechniky
Obor jmenování: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma přednášky: Současné trendy ve výstavbě ražených dopravních tunelů
Datum přednášky před VR: 5. května 2016
Jmenován s účinností od: 19. prosince 2016
doc. Ing. Martin Štroner, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra speciální geodézie
Obor jmenování: Geodézie a kartografie
Téma přednášky: Možnosti zvyšování přesnosti 3D skenování
Datum přednášky před VR: 3. března 2016
Jmenován s účinností od: 19. prosince 2016
doc. Ing. Milena Pavlíková, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra materiálového inženýrství a chemie
Obor jmenování: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma přednášky: Fyzikální a chemická charakterizace vlivu minerálních přísad na vlastnosti cementových a vápenných past a malt
Datum přednášky: 14. ledna 2016
Jmenován s účinností od: 19. prosince 2016
doc. RNDr. Igor Medveď, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra materiálového inženýrství a chemie
Obor jmenování: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma přednášky: Teoretické aspekty transportu vlhkosti, solí a tepla v porézních stavebních materiálech
Datum přednášky: 3. prosince 2015
Jmenován s účinností od: 21. června 2016
doc. Ing. Jaroslav Kruis, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra mechaniky
Obor jmenování: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma přednášky: Řešení rozsáhlých úloh inženýrské praxe na paralelních počítačích
Datum přednášky: 6. listopadu 2014
Jmenován s účinností od: 1. května 2015
doc. Ing. arch. Michal Hlaváček
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra architektury
Obor jmenování: Architektura a stavitelství
Téma přednášky: Výběr významnějších realizací – vývoj projektů
Datum přednášky: 2. října 2014
Jmenován s účinností od: 1. května 2015
doc. akad. arch. Mikuláš Hulec
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra architektury
Obor jmenování: Architektura a stavitelství
Téma přednášky: Kritický pohled na stav české památkové péče v oblasti architektury a stavitelství a možnosti aplikace její výuky na Fakultě stavební ČVUT
Datum přednášky: 16. ledna 2014
Jmenován s účinností od: 19. září 2014
doc. Ing. Zbyšek Pavlík, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra materiálového inženýrství a chemie
Obor jmenování: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma přednášky: Využití "semi-scale" experimentů při stanovení tepelně vlhkostní funkce stavebních materiálů a konstrukcí
Datum přednášky: 31. října 2013
Jmenován s účinností od: 1. března 2014
doc. Ing. Michal Polák, CSc.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra mechaniky
Obor jmenování: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma přednášky: Experimentální analýza dynamického chování stavebních konstrukcí
Datum přednášky: 29. března 2012
Jmenován s účinností od: 20. června 2012
doc. RNDr. Dana Komínková, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra zdravotního a ekologického inženýrství
Obor jmenování: Vodní hospodářství a vodní stavby
Téma přednášky: Městské odvodnění a urbanizované toky
Datum přednášky: 3. listopadu 2011
Jmenován s účinností od: 20. června 2012
doc. Dott.-Ing. Natalino Gattesco
Pracoviště: Department of Architectural and Urban Design, University of Trieste, Italy
Obor jmenování: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma přednášky: Analysis of Composite Structures
Datum přednášky: 29. září 2011
Jmenován s účinností od: 20. června 2012
doc. Ing. Pavel Kuklík, CSc.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra mechaniky
Obor jmenování: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma přednášky: Vliv strukturní pevnosti zeminy na interakci mezi stavbou a podložím
Datum přednášky: 11. listopadu 2010
Jmenován s účinností od: 24. června 2011
doc. Dr. Ing. Bořek Patzák
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra mechaniky
Obor jmenování: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma přednášky: Paralelní výpočty v mechanice konstrukcí
Datum přednášky: 13. května 2010
Jmenován s účinností od: 8. prosince 2010
doc. Dr. Ing. Václav Matoušek
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra hydrauliky a hydrologie
Obor jmenování: Vodní hospodářství a vodní stavby
Téma přednášky: Transport of Solids in Enclosed Pipers and Open Channels
Datum přednášky: 10. prosince 2009
Jmenován s účinností od: 8. prosince 2010
doc. Ing. Jaroslav Klokočník, DrSc.
Pracoviště: Astronomický ústav AV ČR, v.v.i.
Obor jmenování: Geodézie a kartografie
Téma přednášky: Speciální úkoly ve studiu gravitačního pole Země družicovými metodami (dráhové rezonance, testy přesnosti modelů gravitačního pole Země, Gradiometrie)
Datum přednášky před VR: 15. října 2009
Jmenován s účinností od: 30. dubna 2010
doc. Ing. Petr Kabele, M.Eng., Ph.D
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra mechaniky
Obor jmenování: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma přednášky: Víceúrovňový přístup k popisu poškození ve vláknocementových kompozitech
Datum přednášky: 21. května 2009
Jmenován s účinností od: 18. září 2009
doc. Dr. Ing. Karel Pavelka
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra mapování a kartografie
Obor jmenování: Geodézie a kartografie
Téma přednášky: Dokumentace památkových objektů pomocí vyspělých geodetických technologií
Datum přednášky před VR: 12. března 2009
Jmenován s účinností od: 18. září 2009
doc. Ing. Jan Krňanský, CSc.
Pracoviště: Fakulta umění a architektury TU v Liberci, vedoucí katedry pozemního stavitelství
Obor jmenování: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma přednášky: Perspektivy využití nanotextilií na bázi polymerů ve stavebnictví
Datum přednášky: 8. ledna 2009
Jmenován s účinností od: 18. září 2009
doc. Ing. Pavel Vlasák, DrSc.
Pracoviště: místopředseda Akademie věd ČR
Obor jmenování: Vodní hospodářství a vodní stavby
Téma přednášky: Hydraulická potrubní doprava
Datum přednášky: 8. ledna 2009
Jmenován s účinností od: 18. září 2009
doc. Ing. Miloš Drdácký, DrSc.
Pracoviště: ředitel Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR
Obor jmenování: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma přednášky: Nestandardní zkoušky materiálů pro památkovou péči
Datum přednášky: 16. prosince 2008
Jmenován s účinností od: 18. září 2009
Ing. Bohumil Kasal, MSc., Ph.D.
Pracoviště: Pennsylvania State University, USA
Obor jmenování: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma přednášky: Timber structures under cyclic and dynamic loads
Datum přednášky: 26. listopadu 2008
Jmenován s účinností od: 18. září 2009
doc. Ing. Alena Kohoutková, CSc.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, vedoucí katedry betonových a zděných konstrukcí a prorektorka pro studium na ČVUT
Obor jmenování: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma přednášky: Rozvoj betonu s rozptýlenou výztuží a jeho aplikace v konstrukcích
Datum přednášky: 16. října 2008
Jmenován s účinností od: 2. března 2009
doc. Ing. Michal Šejnoha, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra mechaniky
Obor jmenování: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma přednášky: Úloha teorie homogenizace při řešení složitých konstrukcí ve stavebním inženýrství
Datum přednášky: 5. června 2008
Jmenován s účinností od: 1. listopadu 2008
doc. Ing. Petr Konvalinka, CSc.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, vedoucí Experimentálního centra
Obor jmenování: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma přednášky: Experimentální vyšetřování konstrukcí a materiálů a jejich verifikace
Datum přednášky: 22. května 2008
Jmenován s účinností od: 1. listopadu 2008
doc. Ing. Jiří Pospíšil, CSc.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra speciální geodézie
Obor jmenování: Geodézie a kartografie
Téma přednášky: Současné trendy skenování ve stavebnictví a v příbuzných oborech
Datum přednášky před VR: 14. června 2007
Jmenován s účinností od: 5. listopadu 2007
doc. Ing. Jiří Máca, CSc.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, zástupce vedoucího katedry stavební mechaniky a proděkan pro pedagogickou činnost
Obor jmenování: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma přednášky: Dynamická interakce mostů a těžkých vozidel s pérováním šetrným vůči mostu.
Datum přednášky: 8. března 2007
Jmenován s účinností od: 5. listopadu 2007
doc. Ing. Pavel Novák, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta aplikovaných věd, Západočeská univerzita Plzeň
Obor jmenování: Geodézie a kartografie
Téma přednášky: Současný pokrok při globálním mapování zemského tíhového pole
Datum přednášky před VR: 11. ledna 2007
Jmenován s účinností od: 5. listopadu 2007
doc. Ing. Jan Tywoniak, CSc.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra konstrukcí pozemních staveb
Obor jmenování: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma přednášky: Stavebně-energetické koncepce budov jako nástroj udržitelného rozvoje
Datum přednášky před VR: 8.června 2006
Jmenován s účinností od: 6. listopadu 2006
doc. Ing. Karel Kabele, CSc.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, vedoucí katedry TZB
Obor jmenování: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma přednášky: Modelování energetického chování budov
Datum přednášky: 25.května 2006
Jmenován s účinností od: 6. listopadu 2006
doc. Ing. Petr Hájek, CSc.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra konstrukcí pozemních staveb
Obor jmenování: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma přednášky: Integrovaný environmentální návrh a optimalizace konstrukcí budov
Datum přednášky před VR: 20.dubna 2006
Jmenován s účinností od: 6. listopadu 2006
doc. RNDr. Daniela Jarušková, CSc.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra matematiky
Obor jmenování: Aplikovaná matematika (prof. řízení proběhlo na FJFI ČVUT)
Téma přednášky: Sekvenční a nesekvenční odhadování změny ve stochastickém chování posloupnosti dat s aplikací ve statistické kontrole jakosti
Datum přednášky před VR: 3. února 2005
Jmenován s účinností od: 1. listopadu 2005
doc. Ing. Richard Wasserbauer, DrSc.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra konstrukcí pozemních staveb
Obor jmenování: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma přednášky: Biodeteriorace stavebních a technických materiálů a konstrukcí
Datum přednášky před VR: 11. listopadu 2004
Jmenován s účinností od: 1. listopadu 2005

doc. RNDr. Jaroslav Římal, DrSc.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra fyziky
Obor jmenování: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma přednášky: Experimentální vyšetřování stavebních konstrukcí a materiálů
Datum přednášky před VR: 13. května 2004
Jmenován s účinností od: 1. května 2005
doc. Ing. Milan Jirásek, DrSc.
Pracoviště: École polytechnique féderale de Lausanne, Švýcarsko
Obor jmenování: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma přednášky: Nelokální mechanika kontinua
Datum přednášky před VR: 8. dubna 2004
Jmenován s účinností od: 15. října 2004
doc. Ing. Tomáš Vogel, CSc.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT, katedra hydrauliky a hydrologie
Obor jmenování: Vodní hospodářství a vodní stavby
Téma přednášky: Modelování proudění a transportů v přírodních pórovitých materiálech
Datum přednášky před VR: 8. dubna 2004
Jmenován s účinností od: 15. října 2004
doc. RNDr. Antonín Mikš, CSc.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra fyziky
Obor jmenování: Aplikovaná fyzika (prof. řízení proběhlo na F2)
Téma přednášky: Teorie optického zobrazení
Datum přednášky před VR: 1. dubna 2004
Jmenován s účinností od: 15. října 2004
doc. Ing. František Čihák, DrSc.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra hydrotechniky
Obor jmenování: Vodní hospodářství a vodní stavby
Téma přednášky: Metody optimalizace návrhu hydraulických systémů vodních elektráren
Datum přednášky před VR: 18. března 2004
Jmenován s účinností od: 15. října 2004
doc. Ing. Jaroslav Pacovský, CSc.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, Centrum experimentální geotechniky
Obor jmenování: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma přednášky: Využití fyzikálního modelu Mock-Up-CZ pro návrh geotechnické bariéry na bázi bentonitu
Datum přednášky před VR: 13. listopadu 2003
Jmenován s účinností od: 1. června 2004
doc. Ing. Petr Řeřicha, DrSc.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra stavební mechaniky
Obor jmenování: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma přednášky: Tahové porušování betonu a železobetonu
Datum přednášky před VR: 12. června 2003
Jmenován s účinností od: 1. června 2004
doc. Ing. Milena Císlerová, CSc.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra hydromeliorací a krajinného inženýrství
Obor jmenování: Vodní hospodářství a vodní stavby
Téma přednášky: Preferenční proudění ve vadózní zóně zdrojových oblastí České kotliny
Datum přednášky před VR: 27. března 2003
Jmenována s účinností od: 1. června 2004
doc. Ing. Jan Vítek, CSc.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra betonových konstrukcí a mostů
Obor jmenování: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Téma přednášky: Vývojové trendy v návrhu a technologii betonových konstrukcí
Datum přednášky před VR: 27. března 2003
Jmenován s účinností od: 1. června 2004