Zahájené profesury -- FSv ČVUT

Zahájená řízení ke jmenování profesorem

Změna 10/08/2017 09:38

doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra architektury
Obor jmenování: Architektura a stavitelství
Předpokládané datum přednášky:
Téma přednášky: Půdorys české vesnice
doc. Ing. Pavel Trtík, Ph.D.
Pracoviště: Neutron Imaging and Activation Group, Paul Scherrer Institut, Villigen, Switzerland
Obor jmenování: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Předpokládané datum přednášky:
Téma přednášky: Neutron Imaging – viable complementary alternative to X-ray imaging for assessment of construction materials
doc. Ing. Jan Zeman, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra mechaniky
Obor jmenování: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Předpokládané datum přednášky: 7. prosince 2017 od 9 hodin
Téma přednášky: Modelování náhodných heterogenních materiálů
doc. Ing. arch. Zdeněk Jiran
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra architektury
Obor jmenování: Architektura a stavitelství
Předpokládané datum přednášky: 12. října 2017 od 9 hodin
Téma přednášky: Prostorová koncepce architektury jako součást urbanistické struktury místa: formování a hierarchie veřejného prostoru v přehledu vlastní tvorby z let 1989 – 2016
doc. Ing. Petr Štemberk, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra betonových a zděných konstrukcí
Obor jmenování: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Předpokládané datum přednášky: 9. listopadu 2017 od 9 hodin
Téma přednášky: Alternativní přístup k navrhování a modelování betonových konstrukcí