Zahájené profesury -- FSv ČVUT

Zahájená řízení ke jmenování profesorem

Změna 15/11/2017 09:09

doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra architektury
Obor jmenování: Architektura a stavitelství
Předpokládané datum přednášky:
Téma přednášky: Půdorys české vesnice
doc. Ing. Pavel Trtík, Ph.D.
Pracoviště: Neutron Imaging and Activation Group, Paul Scherrer Institut, Villigen, Switzerland
Obor jmenování: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Předpokládané datum přednášky: 7. prosince 2017 od 10:30 hodin
Téma přednášky: Neutron Imaging – viable complementary alternative to X-ray imaging for assessment of construction materials
doc. Ing. Jan Zeman, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra mechaniky
Obor jmenování: Teorie stavebních konstrukcí a materiálů
Předpokládané datum přednášky: 11. ledna 2018 od 9 hodin
Téma přednášky: Modelování náhodných heterogenních materiálů