Zahájené profesury -- FSv ČVUT

Zahájená řízení ke jmenování profesorem

Změna 15/01/2018 12:30

doc. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.
Pracoviště: Fakulta stavební ČVUT v Praze, katedra architektury
Obor jmenování: Architektura a stavitelství
Předpokládané datum přednášky:
Téma přednášky: Půdorys české vesnice