Věda a výzkum -- FSv ČVUT

Věda a výzkum

Změna 22/06/2018 10:53

Oddělení poskytuje zaštiťuje agendu vědecko-výzkumné činnosti na fakultě. Podporuje navrhovatele a řešitele výzkumných projektů, koordinuje celofakultní projekty, zabezpečuje evidenci v oblasti vědy a výzkumu. Vede agendu doktorského studia, habilitačních a profesorských řízení. Zajišťuje agendu vědecké rady fakulty.

 

Aktuality

 

09/08/18 - 

Vyhlášení veřejné soutěže programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-TRANSFER.

09/08/18 - 

Vyhlášení 5. národní výzvy podprogramu INTER-EUREKA LTE119. Informační den 6.9. - registrace zde.

29/06/18 - 

Přehled obhájených disertací od roku 1994 do 30.6.2018.

12/06/18 - 

Zápis z 2. zasedání Vědecké rady FSv ze dne 10. května 2018.

10/05/18 - 

Zápis z 1. zasedání Vědecké rady FSv ze dne 12. dubna 2018.

13/04/18 - 

Zápis z 25. zasedání Vědecké rady FSv ze dne 11. ledna 2018.

19/03/18 - 

Visegradské fondy - informace a termíny jednotlivých výzev.

14/03/18 - 

Směrnice děkana k podávání projektů GA ČR s počátkem řešení 1.1.2019.

12/01/18 - 

Zápis z 24. zasedání Vědecké rady FSv ze dne 7. prosince 2017.

08/12/17 - 

Zápis z 23. zasedání Vědecké rady FSv ze dne 9. listopadu 2017.

...dalších 10 zpráv