Věda a výzkum -- FSv ČVUT

Věda a výzkum - Informace

Změna 11/04/2017 14:00
19/07/17 - 

Vyhlášení výzvy č. 02_16_027 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků.

19/07/17 - 

Vyhlášení výzvy č. 02_17_050 Mezinárodní mobilita výzkumných pracovníků – MSCA-IF.

19/07/17 - 

Vyhlášení výzvy 02_16_026 Dlouhodobá mezisektorová spolupráce.

18/07/17 - 

TAČR dne 15.8.2017 vyhlašuje soutěž v aplikovaném výzkumu a experimentálním vývoji v Programu ÉTA.

17/07/17 - 

MPO vyhlásilo v červenci nové výzvy v programu OP PIK pro spolupráci podniků a výzkumných organizací.

30/06/17 - 

Přehled obhájených disertací od roku 1994 do 30.6.2017.

16/05/17 - 

Zápis z 20. zasedání Vědecké rady FSv ze dne 6. dubna 2017.

03/03/17 - 

Zápis z 18. zasedání Vědecké rady FSv ze dne 8. prosince 2016.

27/02/17 - 

Nabídka pomoci řešitelům Fakultou strojní.

14/02/17 - 

Příkaz rektora č.2/ 2017 k zadávání veřejných zakázek ČVUT.

09/12/16 - 

Zápis ze 17. zasedání Vědecké rady FSv ze dne 10. listopadu 2016.

...dalších 11 zpráv