Věda a výzkum -- FSv ČVUT

Věda a výzkum - Informace

Změna 11/04/2017 14:00
10/11/17 - 

Zápis z 22. zasedání Vědecké rady FSv ze dne 12. října 2017.

03/11/17 - 

MŠMT vyhlašuje druhou veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER - COST pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

02/11/17 - 

MŠMT vyhlašuje veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích podprogramu INTER-ACTION (VES18IZRAEL) pro podání projektů mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji.

02/11/17 - 

TA ČR vyhlásila první veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací THÉTA.

13/10/17 - 

Zápis z 21. zasedání Vědecké rady FSv ze dne 11. květa 2017.

30/06/17 - 

Přehled obhájených disertací od roku 1994 do 30.6.2017.

16/05/17 - 

Zápis z 20. zasedání Vědecké rady FSv ze dne 6. dubna 2017.

03/03/17 - 

Zápis z 18. zasedání Vědecké rady FSv ze dne 8. prosince 2016.

27/02/17 - 

Nabídka pomoci řešitelům Fakultou strojní.

14/02/17 - 

Příkaz rektora č.2/ 2017 k zadávání veřejných zakázek ČVUT.

09/12/16 - 

Zápis ze 17. zasedání Vědecké rady FSv ze dne 10. listopadu 2016.

...dalších 11 zpráv