Věda a výzkum -- FSv ČVUT

Věda a výzkum - Informace

Změna 01/02/2018 12:47
12/06/18 - 

Zápis z 2. zasedání Vědecké rady FSv ze dne 10. května 2018.

07/06/18 - 

TA ČR DELTA: TA ČR vyhlásila dne 6. června 2018 šestou veřejnou mezinárodní soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program podpory aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje DELTA.

01/06/18 - 

Vyhlášení soutěže Fondu celoškolských aktivit (FCA) 2018.

22/05/18 - 

TA ČR vyhlásila dne 9.5.2018 druhou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji pro Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA.

22/05/18 - 

Grantová agentura ČR vyhlašuje veřejnou soutěž na podporu grantových projektů excelence v základním výzkumu EXPRO s předpokládaným počátkem řešení v roce 2019.

10/05/18 - 

Zápis z 1. zasedání Vědecké rady FSv ze dne 12. dubna 2018.

03/05/18 - 

MŠMT - China Mobility. MŠMT vyhlašuje výzvu k podávání česko-čínských návrhů projektů spolupráce ve výzkumu, vývoji a inovacích na podporu mobility výzkumných pracovníků s dobou realizace 2019-2020.

13/04/18 - 

Zápis z 25. zasedání Vědecké rady FSv ze dne 11. ledna 2018.

03/04/18 - 

MŠMT vyhlašuje výzvu k podávání návrhů společných česko-francouzských výzkumných projektů s dobou řešení 2019–2020.

19/03/18 - 

Visegradské fondy - informace a termíny jednotlivých výzev.

14/03/18 - 

Směrnice děkana k podávání projektů GA ČR s počátkem řešení 1.1.2019.

...dalších 11 zpráv