Kreslířská příprava -- FSv ČVUT
Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
ZÁJEMCE O STUDIUM STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv Zájemce o studium Kreslířská příprava Přihlásit Vyhledávání English

Doporučení pro uchazeče o studium na oboru Architektura a stavitelství (Fakulta stavební ČVUT)

Tisk stránky

Studium oboru Architektura a stavitelství se neobejde bez prostorové představivosti studentů a bez schopnosti zobrazit kresbou svůj ideový záměr, koncept řešení nebo zamýšlený konstrukční systém. Kresbu studenti používají při skicování ve cvičeních architektonické kompozice, nauk o budovách, vývoje architektury a v počátečních stadiích architektonických a urbanistických projektů. Prostorová představivost a umění kreslit se rozvíjí v předmětu architektonické kreslení v prvních semestrech studia, ale předpokladem je, že studenti určité základní schopnosti a znalosti mají už před vstupem na fakultu. Je proto nutné se na studium včas připravovat a cvičit svoje zobrazovací dovednosti, a to daleko dříve, než v krátkém pomaturitním období.

Vzhledem k tomu, že je studium zaměřeno na architektonickou a stavební problematiku, měla by se kreslířská příprava věnovat odpovídajícím tématům, jako je zobrazování architektury domů nebo jejich částí, zobrazování malebných uličních prostorů - například v historických jádrech měst a vesnic, inženýrských staveb a sídelních panoramat a to formou tužkové kresby nebo perokresby na formátech A3, které dovolují zvládnout jak celek, tak detail kresby. Přijímací komise očekávají, že při pohovorech se uchazeči budou prezentovat především takovýmito tématy. (Kresby nebo malby květin, kuchyňského nádobí, uhlové velkoplošné portréty příbuzných apod. jsou naprosto nevhodné a nemohou svědčit o přípravě a zájmu studovat výše uvedený obor. Rovněž počítačem zhotovená vyobrazení nevypovídají nic o schopnosti umět kreslit.)

Způsoby zobrazování a příklady kreseb různých objektů a situací, souvisejících s obory architektura a urbanismus, jsou dostatečně podány a vysvětleny buď

  • v učebnici pro SPŠS "Odborné kreslení" - autor prof. Sýkora
    (vydalo nakladatelství GRADA), nebo
  • ve skriptech stavební fakulty "Architektonické kreslení", autorský kolektiv Katedry architektury
    (vydalo Ediční středisko ČVUT).

Ukázky kreslířských prací pro zájemce vystavuje katedra architektury Fakulty stavební ve Dnech otevřených dveří a průběžně po celý rok na chodbách v 7. patře budovy A.

 

prof. Ing. arch. Jaroslav Sýkora, DrSc.
nestor výuky architektonického kreslení

 

Příklady prací k přijímacímu řízení

  

  Za obsah odpovídá: doc.Ing.arch. Zuzana Pešková, Ph.D. Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: pondělí, 27. března 2017, 13:21  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz