Zájemce o studium -- FSv ČVUT

Informace pro zájemce o studium

Změna 25/07/2018 14:36
Aktuálně: - 

Snížení minimálního počtu bodů pro přijetí ke studiu v bc. programech pro ak. rok 2018/19. Vyhláška děkana č. 6/2018.

Aktuálně: - 

Vyhlášení mimořádného termínu přijímací zkoušky do bakal. stud. programů pro ak. rok 2018/19. Vyhláška děkana č. 5/2018.

Aktuálně: - 

Podmínky pro přijetí ke studiu v bakal. stud. programech pro ak. rok 2018/19. 
Vyhláška děkanky č. 9/2017.

Aktuálně: - 

Vyhlášení přijímacího řízení do bakal. studijních programů pro ak.rok 2018/19. 
Směrnice děkanky č. 1/2017.

Aktuálně: - 

Podmínky pro přijetí ke studiu v mgr. stud, programech pro ak. rok 2018/19. 
Vyhláška děkanky č. 10/2017.

Aktuálně: - 

Vyhlášení přijímacího řízení do mgr. studijních programů pro ak. rok 2018/19. 
Směrnice děkanky č. 2/2017.

11/05/18 - 

Informace pro zájemce o studium studijního programu Architektura a stavitelství.