Zájemce o studium -- FSv ČVUT

Informace pro zájemce o studium

Změna 14/11/2017 12:03
Vítáme Vás a věříme, že studium na Fakultě stavební ČVUT budou pro Vás příjemné roky plné zajímavých informací a nových zážitků.

 

15/11/17 - 

Časový plán akademického roku 2017/2018.

15/11/17 - 

Středisko pro podporu studentů se specifickými potřebami ELSA ČVUT.

15/11/17 - 

Fakulta stavební ČVUT nenabízí žádný bakalářský ani magisterský studijní program v kombinované nebo distanční (dálkové) formě. Studium probíhá pouze v prezenční formě.

01/06/17 - 

Fakulta stavební ČVUT vyhlásila již 10. ročník fotografické soutěže Tvýma Očima. Příjem snímků je do 30. listopadu 2017.