Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
ZÁJEMCE O STUDIUM STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv Zájemce o studium Přijímací řízení mgr Zprávy o průběhu 12/13 Přihlásit Vyhledávání English

Tisk stránky

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na vysokých školách
dle Vyhlášky MŠMT č.343/2002 a její změně 276/2004 Sb.

 

1. Informace o přijímacích zkouškách

Studijní program: Architektura a stavitelství - N3502
Studijní obor: Architektura a stavitelství

 

1.1. Informace o písemných přijímacích zkouškách: úplné zadání zkušebních otázek či příkladů, které jsou součástí přijímací zkoušky nebo její části, a u otázek s výběrem odpovědi správné řešení:

Přijímací zkoušky se nekonají.

 

1.2. Informace o písemných přijímacích zkouškách: kritéria pro vyhodnocení a postup, jakým byl stanoven výsledek přijímací zkoušky nebo její části, včetně postupu vedoucího k sestavení pořadí uchazečů podle výsledků přijímací zkoušky (par.49 odst.1 zákona o VŠ):

Přijímací zkoušky se nekonají. Uchazeči jsou přijímání na základě studijních výsledků bakalářského studia v souladu s vyhlášenými podmínkami přijetí ke studiu.

 

2. Termíny přijímacího řízení

a)   termín zahájení a ukončení přijímacích zkoušek v řádném termínuOd: --Do: --
b)   termín zahájení a ukončení přijímacích zkoušek v náhradním termínu (pokud byly v daném období součástí přijímacího řízení)Od: --Do: --
c)   termín vydání rozhodnutí o přijetí ke studiu19. 7. 2012
d)   termín vydání rozhodnutí o případné žádosti o přezkoumání rozhodnutí3. 9. 2012
e)   termíny a podmínky, za nichž je možno nahlédnout do všech materiálů, které mají význam pro rozhodování o přijetí ke studiu podle §50 odst.6 zákona o VŠkdykoli
f)   termín skončení přijímacího řízení13. 10. 2012

 

3. Informace o výsledcích přijímacího řízení (magisterský program Architektura a stavitelství)

a)   počet podaných přihlášek247
b)   počet přihlášených uchazečů244
c)   počet uchazečů, kteří se zúčastnili přijímacích zkoušek, včetně přijímacích zkoušek v náhradním termínu244
d)   počet uchazečů, kteří splnili podmínky přijetí191
e)   počet uchazečů, kteří nesplnili podmínky přijetí56
f)   počet uchazečů přijatých ke studiu, bez uvedení počtu uchazečů přijatých ke studiu až na základě výsledku přezkoumání původního rozhodnutí (§50 odst.5 a 7 zákona o vysokých školách)154
g)   počet uchazečů přijatých celkem154

 

4. Základní statistické charakteristiky

a)   počet uchazečů, kteří se zúčastnili písemné přijímací zkoušky0
b)   nejlepší možný výsledek písemné přijímací zkoušky0
c)   nejlepší skutečně dosažený výsledek písemné přijímací zkoušky0
d)   průměrný výsledek písemné přijímací zkoušky0
e)   směrodatná odchylka výsledků písemné přijímací zkoušky0
f)   decilové hranice výsledku zkoušky0

 

5. Zveřejňování výsledků přijímacího řízení

Zpráva o průběhu přijímacího řízení je zveřejněna na webových stránkách fakulty www.fsv.cvut.cz. V tištěné verzi byla vyvěšena na úřední desce fakulty dne 2. 11. 2012

 

Tato zpráva byla předána na Odbor pro studium a studentské záležitosti Rektorátu ČVUT.

 

prof. Ing. Jiří Máca, CSc. v.r.
proděkan pro pedagogickou činnost

 

V Praze dne 31. 10. 2012

 

Převzal:Předal:                     

 

  Za obsah odpovídá: doc.Ing.arch. Zuzana Pešková, Ph.D. Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: čtvrtek, 25. srpna 2016, 12:55  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz