Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
ZÁJEMCE O STUDIUM STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv Zájemce o studium Přijímací řízení mgr Zprávy o průběhu 08/09 Přihlásit Vyhledávání English

Tisk stránky

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na akademický rok 2008/09 na ČVUT FSv ke dni 9.10.2008

 

Přihlášku do navazujícího magisterského studia podalo celkem 824 uchazečů 100,00 %
K přijímacím zkouškám (pohovoru) bylo pozváno 94 uchazečů *) 11,41 %
K přijímacím zkouškám (pohovoru) se dostavilo 80 uchazečů 9,71 %
Přijato ke studiu celkem 810 uchazečů 98,30 %
Nepřijato ke studiu 0 uchazečů 0,00 %

*) Poznámka: z toho mimo fakultu 23 uchazečů, dostavilo se 19 a bylo přijato 19 uchazečů.

 

Na navazující magisterské studijní obory přijato:

 

Studijní obor Přihlášeno Přijato Zapsalo Z toho na stáži
A - Architektura a stavitelství 195 178 172 12
B - Budovy a prostředí 64 73 73 3
C - Konstrukce pozemních staveb 122 120 119 5
D - Building Structures 9 9 8 0
E - Management a ekonomika ve stavebnictví 22 22 22 0
G - Geodézie a kartografie 89 87 87 0
H - Geoinformatika 16 16 16 1
K - Konstrukce a dopravní stavby 77 77 77 8
L - Příprava, realizace a provoz staveb 50 55 55 1
M - Materiálové inženýrství 11 11 11 0
N - Stavební management 5 5 5 0
P - Projektový management a inženýring 30 28 28 1
S - Informační systémy ve stavebnictví 23 20 20 0
V - Vodní hospodářství a vodní stavby 43 43 41 1
Z - Inženýrství životního prostředí 68 66 65 5
Celkem navazující magisterské studijní obory 824 810 799 37

 

  Za obsah odpovídá: doc.Ing.arch. Zuzana Pešková, Ph.D. Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: čtvrtek, 25. srpna 2016, 12:55  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz