Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
ZÁJEMCE O STUDIUM STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv Zájemce o studium Přijímací řízení bc Zprávy o průběhu 04/05 Přihlásit Vyhledávání English

Tisk stránky

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na akademický rok 2004/2005 na ČVUT FSv ke dni 24.9.2004

 

Přihlášku podalo celkem 3262 (+19) uchazečů 100,00 %
K přijímacím zkouškám v řádném termínu se dostavilo 2573 uchazečů 78,88 %
K přijímacím zkouškám v náhradním termínu se dostavilo 108 (+15) uchazečů 3,31 %
Přijato ke studiu celkem 2147 (+8) uchazečů 65,82 %
z toho bez písemné přijímací zkoušky 731 uchazečů 22,41 %
Nepřijato ke studiu 534 uchazečů 16,37 %

Poznámka:
Čísla v závorce = počet uchazečů na magisterský studijní program navazující na bakalářský studijní program

Na bakalářské studijní programy přijato:

Studijní program Přihlášeno Přijato Min.počet bodů pro přijetí
I - stavební inženýrství (var.A) 2178 779(443) 365
J - stavební inženýrství (var.B) 744(0) 365
D - Civil Engineering 15 19(4) 400
A - architektura a stavitelství
(/1, /2 = hodnocení výtvarných prací)
726 356(192) 498/1
625/2
G - geodézie a kartografie 343 249(92) 400
Celkem bakalářské studijní programy 3262 2147(731)  

Poznámka:
Čísla v závorce = z toho bez písemné přijímací zkoušky

Statistické charakteristiky písemných přijímacích zkoušek

Test z matematiky Test z fyziky
Počet úloh 1939 1929
Max.dosažitelný počet bodů 20 20
Min.dosažitelný počet bodů 0 0
Průměr 9,45 9,08
Rozptyl 17,72 13,54
Směrodatná odchylka 4,21 3,68

Výsledky písemné části z matematiky - maximum možných bodů - 20
celkem 20 - 17 bodů 16 - 13 bodů 12 - 8 bodů 7 - 0 bodů
1939 - 100% 123 - 6,34% 341 - 17,59% 784 - 40,43% 691 - 35,64%

 Průměr : 9,45 bodů

Výsledky písemné části z fyziky - maximum možných bodů - 20
celkem 20 - 17 bodů 16 - 13 bodů 12 - 8 bodů 7 - 0 bodů
1929 - 100% 65 - 3,37% 295 - 15,29% 864 - 44,79% 705 - 36,55%

 Průměr : 9,08 bodů

Rozdělení podle získaných bodů (20% střední škola + 80% přijímací zkouška) - maximum možných bodů 1000
celkem 1000 - 700 bodů 699 - 500 bodů 499 - 365 bodů 364 - 1 bodů 0 bodů
1939 - 100% 163 - 8,41% 578 - 29,81% 660 - 34,04% 451 - 23,26% 87 - 4,49%

 Průměr : 476,58 bodů

Poznámka:
Výsledky testů z matematiky a fyziky jsou zveřejněny na katedrových stránkách.

doc. Ing. Jiří Máca, CSc. v.r.
proděkan pro pedagogickou činnost
24.září 2004

 

  Za obsah odpovídá: doc.Ing.arch. Zuzana Pešková, Ph.D. Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: čtvrtek, 25. srpna 2016, 12:55  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz