Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
ZÁJEMCE O STUDIUM STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv Zájemce o studium Přijímací řízení bc Zprávy o průběhu 09/10 Přihlásit Vyhledávání English

Tisk stránky

Zpráva o průběhu přijímacího řízení na akademický rok 2009/2010 na ČVUT FSv ke dni 06.10.2009

 

Přihlášku podalo celkem 2456 uchazečů 100,00 %
K přijímacím zkouškám v řádném termínu se dostavilo 1821 uchazečů 74,14 %
K přijímacím zkouškám v náhradním termínu
a ve druhém kole se dostavilo
155 uchazečů 6,31 %
Přijato ke studiu celkem 1619 uchazečů 65,91 %
z toho bez písemné přijímací zkoušky 698 uchazečů 27,94 %
Nepřijato ke studiu 357 uchazečů 14,54 %

 

Na bakalářské studijní programy přijato:

Studijní program Přihlášeno Přijato Min.počet bodů pro přijetí
I - stavební inženýrství (I) (var.A) 1503 517(216) 7 (6+360)
J - stavební inženýrství (J) (var.B) 568(251) 7 (6+360)
D - Civil Engineering 15 12(4) 7 (6+360)
A - architektura a stavitelství
(+8+ = hodnocení výtvarných prací)
725 371(170) 7+8 (5+8+400)
G - geodézie a kartografie 137 100(40) 7(6+360)
H - geoinformatika 28 21(4) 7 (6+360)
R - bezpečnostní a rizikové inženýrství 48 30(13) 7 (6+360)
Celkem bakalářské studijní programy 2456 1619(698)  

Poznámka:
Čísla v závorce = z toho bez písemné přijímací zkoušky

 

Statistické charakteristiky písemných přijímacích zkoušek

Test z matematiky Test z architektury
Počet úloh 1276 566
Max.dosažitelný počet bodů 20 20
Min.dosažitelný počet bodů 0 0
Průměr 9,30 11,02
Rozptyl 18,52 16,63
Směrodatná odchylka 4,30 4,08

 

Výsledky písemné části z matematiky - maximum možných bodů - 20
celkem 20 - 17 bodů 16 - 13 bodů 12 - 7 bodů 6 - 0 bodů
1276 - 100% 74 - 5,80% 244 - 19,12% 585 - 45,85% 373 - 29,23%

 Průměr : 9,30 bodů

 

Výsledky pohovoru z architektury (hodnocení výtvarných prací) - maximum možných bodů - 20
celkem 20 - 17 bodů 16 - 13 bodů 12 - 8 bodů 7 - 0 bodů
566 - 100% 52 - 9,19% 154 - 27,21% 218 - 38,51% 142 - 25,09%

 Průměr : 11,02 bodů

 

Rozdělení podle získaných bodů (20% střední škola + 80% přijímací zkouška) - maximum možných bodů 1000
celkem 1000 - 700 bodů 699 - 500 bodů 499 - 360 bodů 359 - 1 bodů 0 bodů
1276 - 100% 140 - 10,97% 404 - 31,66% 317 - 24,84% 285 - 22,34% 130 - 10,19%

 Průměr : 491,55bodů

Poznámka:
Výsledky testů z matematiky jsou zveřejněny na katedrové stránce.

 

prof. Ing. Jiří Máca, CSc. v.r.
proděkan pro pedagogickou činnost
06. října 2009

 

  Za obsah odpovídá: doc.Ing.arch. Zuzana Pešková, Ph.D. Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: čtvrtek, 25. srpna 2016, 12:55  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz