Zprávy o průběhu -- FSv ČVUT

Zprávy o průběhu přijímacího řízení
do bakalářského studia

Změna 10/04/2018 12:09

Ve zprávách o průběhu přijímacího řízení najdete např. počet podaných přihlášek, počet přijatých studentů ke studiu, počty studentů přijatých na jednotlivé programy, ...

 

Akademický rok: