Zprávy o průběhu -- FSv ČVUT

Zprávy o průběhu přijímacího řízení
do magisterského navazujícího studia

Změna 22/02/2017 12:43

Ve zprávách o průběhu přijímacího řízení najdete např. počet podaných přihlášek, počet přijatých studentů ke studiu, počty studentů přijatých na jednotlivé studijní obory, ...

 

Akademický rok: