Zaměstnanec -- FSv ČVUT

Informace pro zaměstnance

Změna 25/07/2018 10:02
14/08/18 - 

Děkan Fakulty stavební ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na pozice akademických pracovníků. Uzávěrka přihlášek 13.9.2018.

14/08/18 - 

UCEEB hledá vedoucího oddělení Monitorování a řízení inteligentních budov. Uzávěrka přihlášek 5.9.2018.

13/08/18 - 

Pozvánka na výstavu semestrálních prací studentů katedry architektury ČVUT v Praze. Výstava se koná v hlavním klientském centru ČSSZ v Praze 5, Křížová 25 a je pod záštitou ředitele sekce ekonomicko-správní ČSSZ Ing. Jana Halíře. Bude otevřena minimálně do konce září 2018.

09/08/18 - 

Vyhlášení veřejné soutěže programu INTER-EXCELLENCE, podprogramu INTER-TRANSFER.

09/08/18 - 

Vyhlášení 5. národní výzvy podprogramu INTER-EUREKA LTE119. Informační den 6.9. - registrace zde.

03/08/18 - 

SPŠ stavební Hradec Králové hledá učitele/učitelku odborných předmětů pro obor Stavebnictví.

18/07/18 - 

Prázdninový provoz plotrů D-s108 je od 9:00 do 12:30.

16/07/18 - 

Zápis č.3 ze zasedání Grémia děkana konaného 26. června 2018.

29/06/18 - 

Přehled obhájených disertací od roku 1994 do 30.6.2018.

28/06/18 - 

Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti FSv ČVUT v Praze do roku 2020.

28/05/18 - 

Příkaz rektora č.4/2018 k ochraně a zpracování osobních údajů na ČVUT.

24/04/18 - 

Časový plán akademického roku 2018/2019.

...dalších 12 zpráv