Akreditace na Fakultě stavební ČVUT v Praze

 

Přehled aktuálních akreditací

 


Podklady pro akreditaci nových a pro prodloužení platnosti akreditace stávajících studijních programů a oborů

Přihlášení pouze heslem pro Akreditační komise.

Magisterské studijní programy

Doktorské studijní programy

 


Ukončené akreditace

Přihlášení pouze pro zaměstnance FSv

Bakalářské studijní programy

Magisterské studijní programy

Doktorské studijní programy

Akreditace oborů habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem

 


Archív akreditací

Přihlášení pouze heslem pro Akreditační komise.