Přehled studijních programů a oborů na FSv akreditovaných MŠMT ČR

 

 

Bakalářské studijní programy a obory:    Více informací ...

 

Stavební inženýrství - B3651 (stand. doba studia 4 roky)
 Název oboruKKOV *)Platnost akreditace
 Konstrukce pozemních staveb (C)3608R00830.04.12 - 31.12.24
 Konstrukce a dopravní stavby (K)3647R01330.04.12 - 31.12.24
 Vodní hospodářství a vodní stavby (V)3647R015 30.04.12 - 31.12.24
 Inženýrství životního prostředí (Z)3904R007 30.04.12 - 31.12.24
 Management a ekonomika ve stavebnictví (E)3647R01430.04.12 - 31.12.24
 Materiálové inženýrství (M)3911R01121.02.11 - 31.12.24
 Příprava, realizace a provoz staveb (L)3607R04530.04.12 - 31.12.24
 Požární bezpečnost staveb (Q)3647R02321.02.11 - 31.12.24
 
Stavitelství - B3609 (stand. doba studia 4 roky)
 Realizace pozemních a inženýrských staveb (R)3647R005 05.03.13 - 31.12.24
 
Geodézie a kartografie - B3646 (interní kód B3645) (stand. doba studia 3 roky)
 Geodézie, kartografie3646R00321.02.11 - 31.12.24
 Geodézie, kartografie a geoinformatika (G)3646R011 23.07.10 - 31.12.24
 Územní informační systémy pro veřejnou správu (T)3646R013 07.05.14 - 31.12.24
 
Metrologie - B3964 (stand. doba studia 4 roky)
 Metrologie v geodézii a strojírenství (W)3646R012 03.03.14 - 31.12.24
 
Architektura a stavitelství - B3502 (stand. doba studia 4 roky)
 Architektura a stavitelství (A)3501R011 23.12.14 - 31.12.24
 
Architektura a stavitelství
 Forma studia: Prezenční
Standardní doba studia: 4 roky
AKVO:
ISCED: 0731, 0732
 30.11.2018 - 30.11.2028
 
Civil Engineering - B3648 (stand. doba studia 4 roky)
 Building Structures (D)3647R01630.04.12 - 31.12.24

 


 

Magisterské studijní programy a obory:    Více informací ...

 

Stavební inženýrství - N3607 (stand. doba studia 1,5 roku)
 Název oboruKKOV *)Platnost akreditace
 Konstrukce pozemních staveb (C)3608T00827.02.15 - 31.12.24
 Konstrukce a dopravní stavby (K)3607T009 27.02.15 - 31.12.24
 Vodní hospodářství a vodní stavby (V)3607T027 27.02.15 - 31.12.24
 Inženýrství životního prostředí (Z)3904T007 27.02.15 - 31.12.24
 Projektový management a inženýring (P)3607T033 27.02.15 - 31.12.24
 Materiálové inženýrství (M)3911T011 27.02.15 - 31.12.24
 Stavební management (N)3607T04627.02.15 - 31.12.24
 Příprava, realizace a provoz staveb (L)3607T04527.02.15 - 31.12.24
 Integrální bezpečnost staveb (Q)3607T04730.04.12 - 31.12.24
 
Geodézie a kartografie - N3646 (interní kód N3645) (stand. doba studia 2 roky)
 Geodézie a kartografie (G)3646T00323.07.10 - 31.12.24
 Geoinformatika3602T00223.07.10 - 31.12.24
 Geomatika3602T00317.07.13 - 31.12.24
 
Architektura a stavitelství - N3502 (stand. doba studia 2 roky)
 Architektura a stavitelství (A)3501T011 23.12.14 - 31.12.24
 
Architektura a stavitelství
  Forma studia: Prezenční
Standardní doba studia: 2 roky
AKVO:
ISCED: 0731
 13.10.2018 - 13.10.2028
 
Civil Engineering - N3648 (stand. doba studia 1,5 roku)
 Building Structures (D)3607T030 27.02.15 - 31.12.24
 
Civil Engineering - N3648 (stand. doba studia 1,5 roku)
 Sustainable Constructions under Natural Hazards and Catastrophic Events 3607T05321.12.15 - 31.12.24
 
Civil Engineering - N3648 (interní kód N3641) (stand. doba studia 1 nebo 2 roky)
 Advanced Masters in Structural Analysis of Monuments
and Historical Constructions (Y)
3607T04417.07.15 - 31.12.24
 
Budovy a prostředí - N3649 (stand. doba studia 1,5 roku)
 Budovy a prostředí (B)3608T00627.02.15 - 31.12.24
 
Buildings and Environment N3650 (stand. doba studia 1,5 roku)
 Buildings and Environment (Be)3608T00627.02.15 - 31.12.24
 
Intelligent Buildings - N3946 (stand. doba studia 2 roky) (X) PA3901T00029.02.12 - 31.12.24
 obor není  
 
Intelligent Buildings - N3946 (stand. doba studia 2 roky) (X) KA3901T00011.07.12 - 31.12.24
 obor není  
 
Jaderná energetická zařízení - N3951 (stand. doba studia 2 roky)
 Stavby pro energetiku (S)3907T010 14.10.13 - 31.12.24
 

 


 

Doktorské studijní programy a obory:    Více informací ...

 

Stavební inženýrství - P3607 (stand. doba studia 4 roky)
 Název oboruKKOV *)Platnost akreditace
 Fyzikální a materiálové inženýrství (FMI)3911V00530.04.12 - 31.12.19
 Inženýrství životního prostředí (IŽP)3904V00730.04.12 - 31.12.19
 Konstrukce a dopravní stavby (KD)3607V00930.04.12 - 31.12.19
 Matematika ve stavebním inženýrství (MAT)3607V03430.04.12 - 31.12.19
 Pozemní stavby (PS)3608V00130.04.12 - 31.12.19
 Stavební management a inženýring (CME)3607V05419.10.15 - 01.11.19
 Systémové inženýrství ve stavebnictví a investiční výstavbě (SI)3902V03430.04.12 - 31.12.19
 Vodní hospodářství a vodní stavby (VH)3607V02730.04.12 - 31.12.19
 
Stavební management a inženýring (CMA) - P0732D260001 (stand. doba studia 4 roky)                                14.07.18 - 14.07.28
 
Geodézie a kartografie - P3646 (stand. doba studia 4 roky)
 Geodézie a kartografie (GK)3646V00317.07.15 - 31.12.23
 
Architektura a stavitelství - P3502 (stand. doba studia 4 roky)
 Architektura a stavitelství (AS)3501V01121.02.11 - 31.08.19
 Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví (UR)3501V01321.02.11 - 31.08.19
 
Civil Engineering - P3607 (stand. doba studia 4 roky)
 Physical and Material Engineering (FMI)3911V00530.04.12 - 31.12.19
 Environmental Engineering (IŽP)3904V00730.04.12 - 31.12.19
 Building and Structural Engineering (KD)3607V00930.04.12 - 31.12.19
 Mathematics in Civil Engineering (MAT)3607V03430.04.12 - 31.12.19
 Building Engineering (PS)3608V00130.04.12 - 31.12.19
 Construction Management and Engineering (CME)3607V05419.10.15 - 01.11.19
 Systems Engineering in the Building Industry and Capital Construction (SI)3902V03430.04.12 - 31.12.19
 Water Engineering and Water Management (VH)3607V02730.04.12 - 31.12.19
 
Geodesy and Cartography - P3646 (stand. doba studia 4 roky)
 Geodesy and Cartography (GK)3646V00317.07.15 - 31.12.23

 

*) Poznámka:
KKOV - Klasifikace kmenových oborů vzdělání
ISCED - International Standard Classification of Education
AKVO - číselník studijních oborů vysokých škol