Akreditace již není aktuální

Prodloužení akreditace navazujících magisterských studijních programů

Komentář k předkládaným materiálům.

Zabezpečení výuky studijních oborů v anglickém jazyce

 

Studijní programy magisterské:

Název  
St.program: Stavební inženýrství tabulky komentář
    St.obor: Konstrukce pozemních staveb tabulka Da  
    St.obor: Konstrukce a dopravní stavby tabulka Da  
    St.obor: Vodní hospodářství a vodní stavby tabulka Da  
    St.obor: Management a ekonomika ve stavebnictví tabulka Da  
    St.obor: Projektový management a inženýring tabulka Da  
    St.obor: Informační systémy ve stavebnictví tabulka Da  
    St.obor: Inženýrství životního prostředí tabulka Da  
St.program: Geodézie a kartografie tabulky komentář
    St.obor: Geodézie a kartografie tabulka Da  
St.program: Budovy a prostředí tabulky komentář
    St.obor: Budovy a prostředí tabulka Da  
St.program: Civil Engineering tabulky komentář
    St.obor: Building Structures tabulka Da  
    St.obor: Computational Engineering in Advanced Design tabulka Da  
St.program: Buildings and Environment tabulky komentář
    St.obor: Buildings and Environment tabulka Da  

 

Společné listy pro všechny studijní programy

Společné listy tabulky Bb,E,F,I