Souhrnné pokyny k postupu při podezření nákazou Koronavirem.

 

Od 23. března do odvolání platí na FSv ČVUT v Praze pro zaměstnance a studenty nouzový provoz.

Od 23. března 2020 do 5. dubna 2020 se pozastavuje kontaktní výuka v celém rozsahu vč. sportovních aktivit, univerzity třetího věku a celoživotního vzdělávání.

Výuka na Fakultě stavební ČVUT probíhá v maximální možné míře on-line..

 

Aktuální informace o provozu fakulty a jejich provozních oddělení.

 

 • Dodržujte doporučená hygienická opatření, zejména:
  • Pravidelně si myjte ruce mýdlem nebo používejte desinfekci
  • V případě nachlazení kýchejte do kapesníku nebo rukávu
  • Zbytečně se rukama nedotýkejte obličeje, pokud nejsou čisté (zejména pokud jste se dotýkali veřejně exponovaných předmětů jako jsou kliky, peníze, madla v hromadné dopravě apod.)
  • ...a další dle dostupných informací ČVUT, Ministerstva zdravotnictví nebo World Health Organization

 • V případě předepsané karantény nebo prokázání nákazy koronavirem:
  Každý student i zaměstnanec je v takovém případě povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit na e-mail koronavirus@cvut.cz a do kopie i na eva.steffelova@fsv.cvut.cz, včetně uvedení informace, zda v posledních 14 dnech byl v prostorách ČVUT a kde, případně se kterými osobami z ČVUT se setkal.

 • V případě návratu z ohrožených destinací:
  • Kontaktujte paní Šteffelovou e-mailem (eva.steffelova@fsv.cvut.cz) s následujícími informacemi
   (do předmětu e-mailu napište "Oznámení o pobytu v ohrožené destinaci":
   1. Jméno a příjmení
   2. Telefonní číslo
   3. Adresa, na které se bude zdržovat v době karantény po návratu
   4. Osobní identifikační číslo ČVUT
   5. Vztah k fakultě (student/zaměstnanec)
   6. Název navštíveného města/obce/oblasti:
   7. Datum odjezdu z dané oblasti:
  • Pokud se u vás po nahlášení pobytu v některé z ohrožených destinací v době do 14 dní po návratu objeví příznaky typu chřipky nebo respiračních onemocnění (kašel, dušnost), nahlašte prosím tento stav také e-mailem paní Šteffelové a spojte se s lékařem.

 • Instrukce pro zahraniční cesty:
  • Zahraniční cesty zaměstnanců jsou zakázány.
  • Zahraniční cesty studentů nebudou uskutečňovány a budou individuálně vyhodnocovány - další informace budou ještě upřesněny.
  • Soukromé cesty, zejména do ohrožených oblastí, se nedoporučují. Zaměstnanec i student je za ně sám odpovědný a bude muset sám čelit případným následkům. Zahraniční cesty do neohrožených oblastí je doporučeno zvážit.

 • Aktuální ohrožené destinace:
  • Austrálie
  • Belgie
  • Dánsko
  • Francie
  • Izrael
  • Itálie
  • Írán
  • Kanada
  • Malajsie
  • Německo
  • Nizozemsko
  • Norsko
  • Portugalsko
  • Rakousko
  • Španělsko
  • Švédsko
  • Švýcarsko
  • USA
  • Velká Británie
  • Čína
  • Jižní Korea

 • Doporučení pro zamezení šíření koronaviru v ČR:
  • V případě, že se domníváte, že jste nebo jste byli v kontaktu s někým, kdo mohl být koronaviru vystaven, nebo že jste mohli být jinak vystaveni nákaze, kontaktujte prosím za účelem evidence paní Šteffelovou e-mailem (eva.steffelova@fsv.cvut.cz) s následujícími informacemi (do předmětu e-mailu napište "Informace o možném vystavení nákaze", v případě potřeby požádejte o pomoc s postupem, jak se dále zachovat):
   • Jméno a příjmení
   • Telefonní číslo
   • Osobní identifikační číslo ČVUT
   • Vztah k fakultě (student/zaměstnanec)
   • Stručné shrnutí vaší situace
  • Minimalizujte sdružování ve větších skupinách a hromadné dopravě.
  • Nepodceňujte možnost nákazy v zahraničí i mimo ohrožené destinace. Pokud jste se vrátili například z dovolené nebo pracovní cesty poblíž ohrožených destinací, není důvod panikařit, ale pokuste se pro jistotu minimalizovat kontakt s dalšími lidmi a důsledněji dodržujte výše uvedená hygienická opatření.

 

Další informace:

 

Starší informace:

 

Rada pro krizové situace Fakulty stavební

 • prof. Ing. Jiří Máca, CSc.

 • prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.

 • doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D.

 • Ing. Petr Matějka, Ph.D.

 • Mgr. Josef Šteffel

 • Eva Šteffelová