Souhrnné pokyny a informace pro studenty a zaměstnance FSv ke koronaviru

 

Na ČVUT byl vyhlášen III. stupeň pohotovosti. Studentům bc. a mgr. studia nebude umožněn vstup do fakultních prostor a výuka bude probíhat nekontaktním způsobem. Podrobnější význam stupně pohotovosti III. stupně viz příkaz děkana č. 5/2020 a Metodický pokyn proděkanky 1/2020.

 

 

Další informace:

 

Rada pro krizové situace Fakulty stavební

  • prof. Ing. Jiří Máca, CSc.
  • prof. Ing. arch. Ing. Zuzana Pešková, Ph.D.
  • doc. Ing. Jiří Pazderka, Ph.D.
  • Ing. Petr Matějka, Ph.D.
  • Mgr. Josef Šteffel
  • Eva Šteffelová

 

Archív