Otázky a odpovědi týkající se omezeného provozu v důsledku koronaviru v době od 6.7.2020

 

 1.   Co dělat, když jsem zaměstnanec a chci přijít na fakultu?
 2.   Co dělat, když jsem student a chci přijít na fakultu?
 3.   Co dělat, když chci na fakultě přijmout hosta nebo hosty (z ČR i zahraničí)?
 4.   Co dělat, když chci na fakultě realizovat hromadnou akci (kurz CŽV, konferenci apod.)?
 5.   Co dělat, když chci jet na tuzemskou pracovní cestu?
 6.   Co dělat, když chci jet na zahraniční pracovní cestu?
 7.   Co dělat, když chci pro vstup na fakultu využít některý z bočních vchodů?
 8.   Co dělat, když se necítím dobře, mám teplotu nebo jiné podezření na nákazu koronavirem?
 9.   Co dělat, když mi byl diagnostikován koronavirus nebo nařízena karanténa?
 10.   Musím na fakultě nosit roušku?
 11.   Co dělat, když jsem na fakultě a nemám roušku?
 12.   Je na fakultě k dispozici desinfekce?
 13.   Mohu se zdržovat ve společných prostorách fakulty?
 14.   Kde najdu aktuální informace?
 15.   Na koho se mám obracet v případě potřeby zajistit desinfekci místností?
 16.   Chystám se na dovolenou do zahraničí, je v tom nějaký problém??
 17.   Nenašli jste, co jste hledali?

 


 

1.   Co dělat, když jsem zaměstnanec a chci přijít na fakultu?
Fakulta je normálně otevřena, lze využít jakýkoliv vchod. Pro vstup do fakulty využijte přístupovou kartu nebo čip.
Zpět

 

2.   Co dělat, když jsem student a chci přijít na fakultu?
Studenti pro vstup musí využívat hlavní vchod. Pokud se hlavní dveře samy neotevřou, je potřeba zazvonit a otevřou vám z vrátnice. Přes turnikety se dostanete normálně se studentskou kartou.
Zpět

 

3.   Co dělat, když chci na fakultě přijmout hosta nebo hosty (z ČR i zahraničí)?
Kdo není zaměstnanec nebo student, musí se standardně na vrátnici hlavního vchodu zapsat do knihy hostů. Svého hosta si musíte u vrátnice hlavního vchodu vyzvednout (jinak nebude na fakultu vpuštěn) a po skončení schůzky zase vyprovodit z fakulty ven. Týká se i návštěv větších skupin hostů, pokud je návštěva osobního charakteru. Pokud se jedná o hromadnou akci, je třeba dále postupovat dle instrukcí ohledně konání hromadné akce.
Zpět

 

4.   Co dělat, když chci na fakultě realizovat hromadnou akci (kurz CŽV, konferenci apod.)?
Postupujte v souladu s pravidlem pro přijetí hostů na fakultě. Zároveň o konání akce informujte STPS (Mgr. Josef Šteffel, josef.steffel@fsv.cvut.cz), uveďte datum konání akce, místo konání akce a předpokládaný počet účastníků) a veďte evidenci o zúčastněných osobách, kterou uschovejte alespoň po dobu 60 dní od skončení omezeného provozu fakulty pro případ potřeby.
Zpět

 

5.   Co dělat, když chci jet na tuzemskou pracovní cestu?
Můžete jet jako v normálním stavu. Pouze po návratu dbejte zvýšené opatrnosti v kontaktu s dalšími zaměstnanci a studenty.
Zpět

 

6.   Co dělat, když chci jet na zahraniční pracovní cestu?
Můžete jet jako v normálním stavu, pokud budou dodržena aktuálně platná nařízení vlády. Zároveň dojde k posouzení rizikovosti akce na zahraničním oddělení, kde může být vaše žádost výjezdu zamítnuta. Proto prosím předkládejte cestovní příkazy s dostatečným předstihem, případně je dopředu konzultujte. Po návratu navíc dbejte zvýšené opatrnosti v kontaktu s dalšími zaměstnanci a studenty – pokud můžete, pracujte z domova.
Zpět

 

7.   Co dělat, když chci pro vstup na fakultu využít některý z bočních vchodů?
Jako zaměstnanec můžete, jako student ne.
Zpět

 

8.   Co dělat, když se necítím dobře, mám teplotu nebo jiné podezření na nákazu koronavirem?
Informujte svého nadřízeného, jste-li zaměstnanec, a zkuste si vyjednat práci z domova. Jste-li student, zvažte, zda je vaše návštěva fakulty nezbytná a případně se zkuste domluvít se zaměstnancem, za kterým na fakultu jdete, o možnosti odložení návštěvy nebo jejího řešení elektronickou cestou. Pokud to bude možné, dostanete nový zkouškový termín nebo náhradní výuku. Ze zkoušky nebo výuky budete omluveni.
Zpět

 

9.   Co dělat, když mi byl diagnostikován koronavirus nebo nařízena karanténa?
Postupujte dle platných vládních nařízení, aktuálně platných instrukcí ČVUT (na webu www.cvut.cz) a zároveň o tomto stavu informujte koordinátora za Fakultu stavební (eva.steffelova@fsv.cvut.cz).
Zpět

 

10.   Musím na fakultě nosit roušku?
Standardně ne. Je však vhodné si ji vzít v případě intenzivního setkávání, nebo když není možné dodržení bezpečné vzdálenosti 1,5 metru.
Zpět

 

11.   Co dělat, když jsem na fakultě a nemám roušku?
V první řadě na ni nikdy nezapomeňte. Pokud se vám ale např. poškodila apod., na vrátnici můžete požádat o poskytnutí jednorázové roušky.
Zpět

 

12.   Je na fakultě k dispozici desinfekce?
Ano, desinfekce je u hlavního vchodu a na dalších vybraných místech. Na všech toaletách bylo mýdlo doplněno o desinfekční složku.
Zpět

 

13.   Mohu se zdržovat ve společných prostorách fakulty?
Ano, ale vyvarujte se zbytečného sdružování.
Zpět

 

14.   Kde najdu aktuální informace?
Hlavně na webu fakulty, zejména na https://www.fsv.cvut.cz/aktual/vir.php a na https://www.cvut.cz/informace-cvut-ke-koronaviru?update=20200402.
Zpět

 

15.   Na koho se mám obracet v případě potřeby zajistit desinfekci místností?
Obracejte se na vedoucího STPS, Mgr. Josefa Šteffela (josef.steffel@fsv.cvut.cz).
Zpět

 

16.   Chystám se na dovolenou do zahraničí, je v tom nějaký problém?
Jedná se o vaši soukromou cestu, tedy mimo gesci zaměstnavatele. V tomto případě se řiďte aktuálními vládními nařízeními a doporučujeme zvýšenou opatrnost při volbě destinací i při dodržování hygienických pravidel.
Zpět

 

17.   Nenašli jste, co jste hledali?
Provozní dotazy směřujte na tajemníka fakulty (tajemnik@fsv.cvut.cz). Dotazy k pedagogice na proděkanku pro pedagogickou činnost (zuzana.peskova@fsv.cvut.cz).
Zpět