Aktuální informace o provozu fakulty a jejích provozních oddělení

 

 • Fakulta
  Vstup do fakulty je možný jen hlavním vchodem.
  Vstup do fakulty je umožněn standardně pouze zaměstnancům. Studenti a další osoby podléhají zvláštnímu režimu a standardně přístup do fakulty nemají. Při vstupu může být kontrolována teplota. V případě teploty 38° a více nebude vstup do fakulty umožněn.
  Vstup a pohyb po fakultě je možný pouze s ochranným prostředkem, který zajišťuje ochranu nosu a úst (roušky, respirátory, šály, šátky a obdobné věci). Bez této ochrany není vstup ani pohyb po fakultě možný.

 • Středisko technicko-provozních služeb
  Pracoviště pro zaměstnance funguje v normálním režimu.

 • Výpočetní a informační centrum
  • Středisko audiovizuální techniky
   Servis AV techniky včetně zápůjček, zajišťují pracovníci SAVT jen po předchozí emailové nebo telefonické domluvě. Pro požadavky na AV techniku je možné také využít HelpDesk. Pevné linky mají všichni pracovníci SAVT přesměrovány na mobilní telefony.
  • Vzdálený přístup do počítačových učeben
   Počítačové učebny jsou prezenčně uzavřené a jsou komplet dostupné pro vzdálený přístup. Nemáme ale kapacity pro připojení každého studenta a tedy stále platí omezení pouze na studenty, co mají v počítačových učebnách rozvrhovanou výuku.
   Více informací je zde: https://www.fsv.cvut.cz/vic/virtualni_ucebny.php
  • Vzdálená změna hesla ČVUT
   VIC ČVUT zprovoznil vzdálenou změnu hesla ČVUT. Vzdálená změna nenahrazuje změnu hesla před uplynutím platnosti, které lze i nadále provést na webu usermap.cvut.cz. Podrobnosti jsou na těchto odkazech:
   https://ist.cvut.cz/podpora/navody/zmena-hesla-telefonicky/
   https://ist.cvut.cz/en/support/user-manuals/change-your-password-by-phone/
   Kartové centrum je i nadále v provozu, pokud selže tato vzdálená změna, je nutné změnu vyřídit osobně na kartovém centru.
   Do odvolání je zrušena změna a vydávání hesel na VIC FSv.
  • Provoz MS Teams
   Provoz MS Teams zajišťuje VIC ČVUT, které vydalo i návod k jeho používání: https://ist.cvut.cz/wp-content/uploads/2020/03/ms_teams.pdf
   Doporučujeme sledovat a používat tento návod, který je průběžně doplňován v reakci na zjištěné problémy při používání produktu.
   Tento návod se může v něčem lišit od stavu, který vidíte. To je způsobeno neexistencí Vašeho účtu v rektorátní mailové službě MS Exchange.
   Důrazně doporučujeme si mail v této službě jen kvůli MS Teams nezřizovat ! MS Teams lze používat i bez účtu v MS Exchange a založení dalšího emailu má pro Vás nepříjemné konsekvence.
   Návod na MS Teams bez Exchange je zde: https://www.fsv.cvut.cz/vic/dokumenty/navod_teams_fsv.pdf
  Více informací na stránkách VIC: https://www.fsv.cvut.cz/vic/vic.php

 • Vedení a sekretariát děkanátu
  Úřední hodiny sekretariátu:
      Pondělí 10:00-14:00
      Úterý 12:00-14:00
      Středa 10:00-12:00
      Čtvrtek 10:00-14:00
      Pátek --
  Přednostně komunikujte e-mailem.
  Děkan i tajemník fakulty budou pro fyzické podepisování dokumentů přítomni alespoň jednou za týden. V případě urgentní potřeby mohou děkan i tajemník podepisovat dokumenty digitálně, je potřeba jim za tímto účelem zaslat příslušný dokument ve formátu ".pdf".
  Tajemník: projednání provozních záležitostí zkuste nejprve telefonicky (i mimo provozní dobu). V případě mé nepřítomnosti pište e-mail a domluvíme konkrétní postup.

 • PR oddělení
  Oddělení funguje primárně formou homeoffice. Telefonní linky jsou přesměrovány na mobilní telefony.
  Dle dohody zajišťujeme několikrát v týdnu osobní přítomnost v kanceláři pro vyřízení agendy objednávek a faktur.
  V případě dotazů můžete psát či volat na jednotlivé zaměstnance, viz www.fsv.cvut.cz/pr, nebo pište na hromadný email oddělení pr@fsv.cvut.cz.

 • Právní oddělení
  Pracoviště pro zaměstnance funguje v normálním režimu.

 • Studijní oddělení
  Provoz studijního oddělení je zajištěn pro studenty a uchazeče o studium korespondenční cestou prostřednictvím e-mailů. Úřední hodiny studijního oddělení jsou do odvolání zrušeny.

 • Oddělení pro vědu a výzkum
  Oddělení funguje standardním způsobem, preferujte telefonický a elektronický kontakt.
  V případě nutné osobní schůzky prosíme o sjednání termínu schůzky předem.

 • Zahraniční oddělení
  Oddělení funguje standardním způsobem, preferujte telefonický a elektronický kontakt.
  V případě nutné osobní schůzky prosíme o sjednání termínu schůzky předem.
  Účast na zahraničních akcích v současné době není možná, až do odvolání nebude účast na zahraničních akcích proplácena (vložné, cestovné atd.) Cestovní příkazy nebudou vydávány. (viz Informace tajemníka z 11.3.2020)

 • Oddělení pro doplňkovou činnost
  Pracoviště pro zaměstnance funguje v normálním režimu.
  Vyřizování některých záležitostí může trvat déle v závislosti na přítomnosti konkrétních pracovnic v oddělení (v řádu jednotek dní). Proto prosíme o řešení záležitostí s příslušným předstihem.

 • Osobní oddělení
  Funguje standardně, pouze časově v omezeném režimu 9:00 – 15:00.
  Preferujte prosím telefonický kontakt, v uvedeném čase na telefonu 2 2435 8750, mimo uvedený čas 724 352 103 nebo email kubickol@fsv.cvut.cz.

 • Ekonomické oddělení - změna 31.3.2020
  Provoz oddělení bude plynulý, nicméně s omezeným počtem pracovnic. Vyřizování dokladů se proto může zpomalit v řádu jednotek dní (počítejte 2 dny).
  Úřední hodiny poklady jsou: středa 8,30 - 11,30 ; 13,30 - 15,00   a pátek 8,30 - 11,30 ; 13,00 - 14,00

 • Oddělení práce a mzdy
  Provoz oddělení je zajištěn v celém rozsahu.
  Veškerou komunikaci je potřeba provádět elektronicky dle platných kontaktních údajů na stránkách oddělení.
  Při komunikaci doporučujeme uvádět mobilní telefon, pro případnou potřebu upřesnění informací.

  Pracovní neschopnost (nastoupení i ukončení) je třeba hlásit bez prodlení elektronicky přímo mzdovým účetním.

  Veškeré podklady k pracovním poměrům prosíme, předávejte bez odkladu na osobní oddělení. Jedná se zejména o doklady k nástupům do pracovního poměru, změnám (úvazku, prodloužení PP atp.), veškeré podklady týkající se OON (nově uzavření DPP, měsíční pokyny k výplatě) i výkazy práce, týkající se externích učitelů (vzhledem k předpokládané změně formy výuky na e-learning není nutné odučené hodiny krátit).

  Docházku odevzdávejte do konce měsíce jako obvykle. Případné dotazy k jejímu vyplnění směřujte na pí Kubíčkovou (Osobní oddělení).

  Podklady pro výplatu odměn ze zakázek DČ odevzdávejte prosíme, též bez odkladu Ing. Vlčkové (Oddělení pro doplňkovou činnost).

 


     

Kontakty najdete na stránkách děkanátu