Aktuální informace o provozu fakulty a jejích provozních oddělení

 

 • Fakulta
  Provoz fakulty se řídí aktuálním příkazem děkan 3/2020 - změna 2.7.2020

 • Středisko technicko-provozních služeb
  Pracoviště pro zaměstnance funguje v normálním režimu.

 • Výpočetní a informační centrum
  • Plotrovna
   Od 18.5. bude otevřena plotrovna v místnosti Ds-108 - režim provozu plotrovny
  • Středisko audiovizuální techniky
   - funguje standardně v normálním režimu.
  • Vzdálený přístup do počítačových učeben
   Počítačové učebny jsou prezenčně uzavřené a jsou komplet dostupné pro vzdálený přístup. Nemáme ale kapacity pro připojení každého studenta a tedy stále platí omezení pouze na studenty, co mají v počítačových učebnách rozvrhovanou výuku.
   Více informací je zde: https://www.fsv.cvut.cz/vic/virtualni_ucebny.php
  • Vzdálená změna hesla ČVUT
   VIC ČVUT zprovoznil vzdálenou změnu hesla ČVUT. Vzdálená změna nenahrazuje změnu hesla před uplynutím platnosti, které lze i nadále provést na webu usermap.cvut.cz. Podrobnosti jsou na těchto odkazech:
   https://ist.cvut.cz/podpora/navody/zmena-hesla-telefonicky/
   https://ist.cvut.cz/en/support/user-manuals/change-your-password-by-phone/
   Kartové centrum je i nadále v provozu, pokud selže tato vzdálená změna, je nutné změnu vyřídit osobně na kartovém centru.
   Do odvolání je zrušena změna a vydávání hesel na VIC FSv.
  • Provoz MS Teams
   Provoz MS Teams zajišťuje VIC ČVUT, které vydalo i návod k jeho používání: https://ist.cvut.cz/wp-content/uploads/2020/03/ms_teams.pdf
   Doporučujeme sledovat a používat tento návod, který je průběžně doplňován v reakci na zjištěné problémy při používání produktu.
   Tento návod se může v něčem lišit od stavu, který vidíte. To je způsobeno neexistencí Vašeho účtu v rektorátní mailové službě MS Exchange.
   Důrazně doporučujeme si mail v této službě jen kvůli MS Teams nezřizovat ! MS Teams lze používat i bez účtu v MS Exchange a založení dalšího emailu má pro Vás nepříjemné konsekvence.
   Návod na MS Teams bez Exchange je zde: https://www.fsv.cvut.cz/vic/dokumenty/navod_teams_fsv.pdf
  Více informací na stránkách VIC: https://www.fsv.cvut.cz/vic/vic.php

 • Vedení a sekretariát děkanátu
  Úřední hodiny sekretariátu:
      Pondělí    8:00 - 16:00
      Úterý        8:00 - 16:00
      Středa      8:00 - 16:00
      Čtvrtek     8:00 - 16:00
      Pátek       8:00 - 14:00
  Přednostně komunikujte e-mailem.
  Děkan i tajemník fakulty budou pro fyzické podepisování dokumentů přítomni alespoň jednou za týden. V případě urgentní potřeby mohou děkan i tajemník podepisovat dokumenty digitálně, je potřeba jim za tímto účelem zaslat příslušný dokument ve formátu ".pdf".
  Tajemník: projednání provozních záležitostí zkuste nejprve telefonicky (i mimo provozní dobu). V případě mé nepřítomnosti pište e-mail a domluvíme konkrétní postup.

 • PR oddělení
  Na PR oddělení je zajištěna přítomnost v kanceláři dvěma pracovníky (Š. Melčáková, J. Rosyvka) ve vybrané dny (3x týdně). Pokud plánujete setkání na PR oddělení, doporučujeme informovat se emailem zaslaným na Vámi požadovanou osobu nebo na hromadný email pr@fsv.cvut.cz. Telefonní linky jsou přesměrovány na mobilní telefony, zastihnete nás kdykoliv potřebujete. Ostatní členové oddělení pracují formou homeoffice. Další informace k agendě najdete na www.fsv.cvut.cz/pr.

 • Právní oddělení
  Pracoviště pro zaměstnance funguje v normálním režimu.

 • Studijní oddělení - změna 7.7.2020
  Úřední hodiny studijního oddělení ve dnech 1. 7. - 31. 8. 2020
  Standardní úřední hodiny.

 • Oddělení pro vědu a výzkum
  Oddělení funguje standardním způsobem, preferujte telefonický a elektronický kontakt.
  V případě nutné osobní schůzky prosíme o sjednání termínu schůzky předem.

 • Zahraniční oddělení
  Oddělení funguje standardním způsobem, preferujte telefonický a elektronický kontakt.
  V případě nutné osobní schůzky prosíme o sjednání termínu schůzky předem.
  Účast na zahraničních akcích v současné době není možná, až do odvolání nebude účast na zahraničních akcích proplácena (vložné, cestovné atd.) Cestovní příkazy nebudou vydávány. (viz Informace tajemníka z 11.3.2020)

 • Oddělení pro doplňkovou činnost
  Pracoviště pro zaměstnance funguje v normálním režimu.
  Vyřizování některých záležitostí může trvat déle v závislosti na přítomnosti konkrétních pracovnic v oddělení (v řádu jednotek dní). Proto prosíme o řešení záležitostí s příslušným předstihem.

 • Osobní oddělení
  Funguje standardně v normálním režimu.
  Preferujte prosím telefonický kontakt, v uvedeném čase na telefonu 2 2435 8750, mimo uvedený čas 724 352 103 nebo email kubickol@fsv.cvut.cz.

 • Ekonomické oddělení
  Funguje standardně v denním režimu.

 • Oddělení práce a mzdy
  Provoz oddělení je zajištěn v celém rozsahu.
  Veškerou komunikaci je potřeba provádět elektronicky dle platných kontaktních údajů na stránkách oddělení.
  Při komunikaci doporučujeme uvádět mobilní telefon, pro případnou potřebu upřesnění informací.

  Pracovní neschopnost (nastoupení i ukončení) je třeba hlásit bez prodlení elektronicky přímo mzdovým účetním.

  Veškeré podklady k pracovním poměrům prosíme, předávejte bez odkladu na osobní oddělení. Jedná se zejména o doklady k nástupům do pracovního poměru, změnám (úvazku, prodloužení PP atp.), veškeré podklady týkající se OON (nově uzavření DPP, měsíční pokyny k výplatě) i výkazy práce, týkající se externích učitelů (vzhledem k předpokládané změně formy výuky na e-learning není nutné odučené hodiny krátit).

  Docházku odevzdávejte do konce měsíce jako obvykle. Případné dotazy k jejímu vyplnění směřujte na pí Kubíčkovou (Osobní oddělení).

  Podklady pro výplatu odměn ze zakázek DČ odevzdávejte prosíme, též bez odkladu Ing. Vlčkové (Oddělení pro doplňkovou činnost).

 


     

Kontakty najdete na stránkách děkanátu