Informace o provozu fakulty, jejich provozních oddělení a pokyny jednotlivých oddělení

 

Provoz pracovišť děkanátu je pro studenty, veřejnost a pro katedry omezen na úterý a čtvrtek v době 8:30-15:30. Omezení se týká pouze standardní kontaktní komunikace. Na nekontaktní úrovni oddělení dál fungují dle informací uvedených níže. Tento stav platí po dobu zpřísněných vládních opatření s aktuálním předpokladem od 22.10. do 3.11.

 • Fakulta
  Provoz fakulty se řídí aktuálním příkazem děkan 6/2020

 • Středisko technicko-provozních služeb
  Pracoviště pro zaměstnance funguje v normálním režimu.

 • Výpočetní a informační centrum
  • Plotrovna
   Režim provozu plotrovny v místnosti Ds-108 - změna 20.10.2020
  • Středisko audiovizuální techniky - změna 23.10.2020
   Servis AV techniky včetně zápůjček, zajišťují pracovníci SAVT po předchozí emailové nebo telefonické domluvě. Pro požadavky spojené s AV technikou je možné také využít HelpDesk FSv.
  • Vzdálený přístup do počítačových učeben
   Počítačové učebny jsou prezenčně uzavřené a jsou komplet dostupné pro vzdálený přístup. Nemáme ale kapacity pro připojení každého studenta a tedy stále platí omezení pouze na studenty, co mají v počítačových učebnách rozvrhovanou výuku.
   Více informací je zde: https://www.fsv.cvut.cz/vic/virtualni_ucebny.php
  • Vzdálená změna hesla ČVUT
   VIC ČVUT zprovoznil vzdálenou změnu hesla ČVUT. Vzdálená změna nenahrazuje změnu hesla před uplynutím platnosti, které lze i nadále provést na webu usermap.cvut.cz. Podrobnosti jsou na těchto odkazech:
   https://ist.cvut.cz/podpora/navody/zmena-hesla-telefonicky/
   https://ist.cvut.cz/en/support/user-manuals/change-your-password-by-phone/
   Kartové centrum je i nadále v provozu, pokud selže tato vzdálená změna, je nutné změnu vyřídit osobně na kartovém centru.
   Do odvolání je zrušena změna a vydávání hesel na VIC FSv.
  • Provoz MS Teams
   Provoz MS Teams zajišťuje VIC ČVUT, které vydalo i návod k jeho používání: https://ist.cvut.cz/podpora/navody/navody-pro-ms-teams/
   Více o MS Teams najdete zde.
   Doporučujeme sledovat a používat tento návod, který je průběžně doplňován v reakci na zjištěné problémy při používání produktu.
   Tento návod se může v něčem lišit od stavu, který vidíte. To je způsobeno neexistencí Vašeho účtu v rektorátní mailové službě MS Exchange.
   Důrazně doporučujeme si mail v této službě jen kvůli MS Teams nezřizovat ! MS Teams lze používat i bez účtu v MS Exchange a založení dalšího emailu má pro Vás nepříjemné konsekvence.
   Návod na MS Teams bez Exchange je zde: https://www.fsv.cvut.cz/vic/dokumenty/navod_teams_fsv.pdf
   Podpora pro MS Teams na FSv - Ing. Zbyněk Škoda   (zbynek.skoda@fsv.cvut.cz)
  Více informací na stránkách VIC: https://www.fsv.cvut.cz/vic/vic.php

 • Vedení a sekretariát děkanátu - změna 21.10.2020
  Úřední hodiny sekretariátu:
      Pondělí    8:30 - 15:30
      Úterý        8:30 - 15:30
      Středa      8:30 - 15:30
      Čtvrtek     8:30 - 15:30
      Pátek       8:30 - 14:00
  Přednostně komunikujte e-mailem.
  Děkan i tajemník fakulty budou pro fyzické podepisování dokumentů přítomni alespoň jednou za týden. V případě urgentní potřeby mohou děkan i tajemník podepisovat dokumenty digitálně, je potřeba jim za tímto účelem zaslat příslušný dokument ve formátu ".pdf".
  Tajemník: projednání provozních záležitostí zkuste nejprve telefonicky (i mimo provozní dobu). V případě mé nepřítomnosti pište e-mail a domluvíme konkrétní postup.

 • PR oddělení - změna 22.10.2020
  PR oddělení bude do pátku 23.10. fungovat kontaktně po celý den. Od pondělí 26.10. bude oddělení fungovat formou homeoffice. Agenda dokumentů a vyřizování podatelny bude fungovat dle potřeby průběžně v týdnu. Neváhejte nás v případě potřeby kontaktovat na email pr@fsv.cvut.cz, který je směrován na všechny členy PR oddělení. Telefonní linky budou od pátku 23.10. přesměrovány na mobilní telefony. Další informace k agendě najdete na www.fsv.cvut.cz/pr.

 • Právní oddělení
  Pracoviště pro zaměstnance funguje v normálním režimu.

 • Studijní oddělení - změna 21.10.2020
  Pro studenty: Jak vyřizovat záležitosti na studijním odd.:
  A) potvrzení o studiu - vyřizováno výhradně na základě e-mailu studenta
  B) ostatní záležitosti, případně domluvení osobního předání dokumentů lze na studijním odd. vyřídit e-mailem nebo telefonicky
  Přehled kontaktů na studijní oddělení zde.
  Pro zaměstnance fakulty: studijní oddělení funguje v normálním režimu. V případě nutné osobní schůzky prosíme o sjednání termínu schůzky předem.

 • Oddělení pro vědu a výzkum - změna 22.10.2020
  Odd. VaV bude od pondělí 26. 10. 2020 fungovat částečně formou homeoffice – viz tabulka.
  Pokud je pracovnice na HO, je z domova připojena přes internet a telefonní linku má přesměrovanou na mobilní telefon.
  Preferujte prosím telefonický a elektronický kontakt. V případě nutné osobní schůzky prosíme o sjednání termínu schůzky předem.

 • Zahraniční oddělení
  Oddělení funguje standardním způsobem, preferujte telefonický a elektronický kontakt.
  V případě nutné osobní schůzky prosíme o sjednání termínu schůzky předem.

 • Oddělení pro doplňkovou činnost
  Pracoviště pro zaměstnance funguje v normálním režimu.
  Vyřizování některých záležitostí může trvat déle v závislosti na přítomnosti konkrétních pracovnic v oddělení (v řádu jednotek dní). Proto prosíme o řešení záležitostí s příslušným předstihem.

 • Osobní oddělení - změna 21.10.2020
  Preferujte prosím elektronický kontakt - email kubickol@fsv.cvut.cz nebo volejte na tel.: 724 352 103

 • Ekonomické oddělení
  Funguje standardně v denním režimu.

 • Oddělení práce a mzdy
  Provoz oddělení je zajištěn v celém rozsahu.
  Veškerou komunikaci je potřeba provádět elektronicky dle platných kontaktních údajů na stránkách oddělení.
  Při komunikaci doporučujeme uvádět mobilní telefon, pro případnou potřebu upřesnění informací.

  Pracovní neschopnost (nastoupení i ukončení) je třeba hlásit bez prodlení elektronicky přímo mzdovým účetním.

  Veškeré podklady k pracovním poměrům prosíme, předávejte bez odkladu na osobní oddělení. Jedná se zejména o doklady k nástupům do pracovního poměru, změnám (úvazku, prodloužení PP atp.), veškeré podklady týkající se OON (nově uzavření DPP, měsíční pokyny k výplatě) i výkazy práce, týkající se externích učitelů (vzhledem k předpokládané změně formy výuky na e-learning není nutné odučené hodiny krátit).

  Docházku odevzdávejte do konce měsíce jako obvykle. Případné dotazy k jejímu vyplnění směřujte na pí Kubíčkovou (Osobní oddělení).

  Podklady pro výplatu odměn ze zakázek DČ odevzdávejte prosíme, též bez odkladu Ing. Vlčkové (Oddělení pro doplňkovou činnost).

 


     

Kontakty najdete na stránkách děkanátu