Informace o provozu fakulty, jejich provozních oddělení a pokyny jednotlivých oddělení

 

Provoz pracovišť děkanátu je omezen na pondělí až čtvrtek v době 9:00 - 14:00 pokud není upřesněno jinak - viz níže.

 • Fakulta
  Provoz fakulty se řídí aktuálním příkazem děkan

 • Středisko technicko-provozních služeb
  Pracoviště pro zaměstnance funguje v normálním režimu.

 • Výpočetní a informační centrum
  • Plotrovna
   Režim provozu plotrovny v místnosti Ds-108
  • Středisko audiovizuální techniky
   Středisko audiovizuální techniky funguje v normálním režimu.
  • Vzdálený přístup do počítačových učeben
   Počítačové učebny jsou prezenčně uzavřené a jsou komplet dostupné pro vzdálený přístup. Nemáme ale kapacity pro připojení každého studenta a tedy stále platí omezení pouze na studenty, co mají v počítačových učebnách rozvrhovanou výuku.
   Více informací je zde: https://www.fsv.cvut.cz/vic/virtualni_ucebny.php
  • Vzdálená změna hesla ČVUT
   VIC ČVUT zprovoznil vzdálenou změnu hesla ČVUT. Vzdálená změna nenahrazuje změnu hesla před uplynutím platnosti, které lze i nadále provést na webu usermap.cvut.cz. Podrobnosti jsou na těchto odkazech:
   https://ist.cvut.cz/podpora/navody/zmena-hesla-telefonicky/
   https://ist.cvut.cz/en/support/user-manuals/change-your-password-by-phone/
   Kartové centrum je i nadále v provozu, pokud selže tato vzdálená změna, je nutné změnu vyřídit osobně na kartovém centru.
   Do odvolání je zrušena změna a vydávání hesel na VIC FSv.
  • Provoz MS Teams
   Provoz MS Teams zajišťuje VIC ČVUT, které vydalo i návod k jeho používání: https://ist.cvut.cz/podpora/navody/navody-pro-ms-teams/
   Více o MS Teams najdete zde.
   Doporučujeme sledovat a používat tento návod, který je průběžně doplňován v reakci na zjištěné problémy při používání produktu.
   Tento návod se může v něčem lišit od stavu, který vidíte. To je způsobeno neexistencí Vašeho účtu v rektorátní mailové službě MS Exchange.
   Důrazně doporučujeme si mail v této službě jen kvůli MS Teams nezřizovat ! MS Teams lze používat i bez účtu v MS Exchange a založení dalšího emailu má pro Vás nepříjemné konsekvence.
   Návod na MS Teams bez Exchange je zde: https://www.fsv.cvut.cz/vic/dokumenty/navod_teams_fsv.pdf
   Podpora pro MS Teams na FSv - Ing. Zbyněk Škoda   (zbynek.skoda@fsv.cvut.cz)
  Více informací na stránkách VIC: https://www.fsv.cvut.cz/vic/vic.php

 • Vedení a sekretariát děkanátu
  Úřední hodiny sekretariátu:
      Po - Čt   9:00 - 14:00
  Přednostně komunikujte e-mailem.
  Děkan i tajemník fakulty budou pro fyzické podepisování dokumentů přítomni alespoň jednou za týden. V případě urgentní potřeby mohou děkan i tajemník podepisovat dokumenty digitálně, je potřeba jim za tímto účelem zaslat příslušný dokument ve formátu ".pdf".
  Tajemník: projednání provozních záležitostí zkuste nejprve telefonicky (i mimo provozní dobu). V případě mé nepřítomnosti pište e-mail a domluvíme konkrétní postup.

 • PR oddělení
  PR oddělení funguje formou homeoffice. Agenda dokumentů a vyřizování podatelny bude fungovat dle potřeby průběžně v týdnu. Neváhejte nás v případě potřeby kontaktovat na email pr@fsv.cvut.cz, který je směrován na všechny členy PR oddělení. Telefonní linky budou přesměrovány na mobilní telefony. Další informace k agendě najdete na www.fsv.cvut.cz/pr.

 • Právní oddělení
  Pracoviště pro zaměstnance funguje v normálním režimu.

 • Studijní oddělení
  Úřední hodiny stud. odd. platné od 1.3.2021 do odvolání: po-čt   9.00-11.00, 13.00-15.30
  Studijní oddělení zasílá v případě potřeby potvrzení o studiu a jiné požadované dokumenty scanem či poštou.
  Přehled kontaktů na studijní oddělení zde.

 • Oddělení pro vědu a výzkum
  Oddělení VaV funguje částečně formou homeoffice – viz tabulka. Pokud je pracovnice na HO, je z domova připojena přes internet a telefonní linku má přesměrovanou na mobilní telefon.
  Preferujte prosím telefonický a elektronický kontakt. V případě nutné osobní schůzky prosíme o sjednání termínu schůzky předem.

 • Zahraniční oddělení - změna 30.3.2021
  Fungujeme formou homeoffice. Agenda dokumentů a vyřizování podatelny bude fungovat dle potřeby průběžně v týdnu. Všechny pracovnice mají přesměrované telefonní linky na mobilní telefony a vyřizují většinu agendy online. U plateb předem je po dobu zpřísněných nařízení možné posílat dokumenty pro žádost o platbu předem naskenované (samozřejmě opatřené všemi podpisy), s tím, že je nezbytně nutné dodat jejich originály co nejdříve, jakmile to situace dovolí. Děkujeme.

 • Oddělení pro doplňkovou činnost
  Pracoviště pro zaměstnance funguje v normálním režimu.
  Vyřizování některých záležitostí může trvat déle v závislosti na přítomnosti konkrétních pracovnic v oddělení (v řádu jednotek dní). Proto prosíme o řešení záležitostí s příslušným předstihem.

 • Osobní oddělení
  Funguje standardně v denním režimu. V případě potřeby volejte na tel.: 724 352 103

 • Ekonomické oddělení
  Funguje standardně v denním režimu.

 • Oddělení práce a mzdy
  Provoz oddělení je zajištěn v celém rozsahu.
  Veškerou komunikaci je potřeba provádět elektronicky dle platných kontaktních údajů na stránkách oddělení.
  Při komunikaci doporučujeme uvádět mobilní telefon, pro případnou potřebu upřesnění informací.

  Pracovní neschopnost (nastoupení i ukončení) je třeba hlásit bez prodlení elektronicky přímo mzdovým účetním.

  Veškeré podklady k pracovním poměrům prosíme, předávejte bez odkladu na osobní oddělení. Jedná se zejména o doklady k nástupům do pracovního poměru, změnám (úvazku, prodloužení PP atp.), veškeré podklady týkající se OON (nově uzavření DPP, měsíční pokyny k výplatě) i výkazy práce, týkající se externích učitelů (vzhledem k předpokládané změně formy výuky na e-learning není nutné odučené hodiny krátit).

  Docházku odevzdávejte do konce měsíce jako obvykle. Případné dotazy k jejímu vyplnění směřujte na pí Kubíčkovou (Osobní oddělení).

  Podklady pro výplatu odměn ze zakázek DČ odevzdávejte, prosíme, též bez odkladu Ing. Vlčkové (Oddělení pro doplňkovou činnost).

 


     

Kontakty najdete na stránkách děkanátu