Legislativa doktorského studia

Dokumenty jsou členěny podle toho, kdo dokument vydal.

 

Zákon o vysokých školách:


Vnitřní předpisy ČVUT


Studijní předpisy (ČVUT):


Příkazy rektora ČVUT:


Směrnice kvestora ČVUT:


Vnitřní předpisy FSv:


Studijní předpisy FSv:


Dokumenty schválené děkanem:

Vyhlášky děkana:

Směrnice děkana:


Další předpisy: