Legislativa doktorského studia

Dokumenty jsou členěny podle toho, kdo dokument vydal.

 

Zákon o vysokých školách:


Vnitřní předpisy ČVUT


Studijní předpisy (ČVUT):


Příkazy rektora ČVUT:


Směrnice kvestora ČVUT:


Vnitřní předpisy FSv:


Studijní předpisy FSv:


Dokumenty schválené děkanem/děkankou:

Vyhlášky děkana/děkanky:

Směrnice děkana/děkanky:


Další předpisy: