Doktorské studijní programy a jejich předměty

Kód Název programu Garant Předměty
P0732D260001 Stavební management a inženýring prof. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. předměty
P0732D260006 Fyzikální a materiálové inženýrství prof. Ing. Petr Kabele, Ph.D. předměty
P0732D260007 Physical and Materials Engineering (anglicky) prof. Ing. Petr Kabele, Ph.D. předměty
P0732D260008 Konstrukce a dopravní stavby prof. Ing. Petr Štemberk, Ph.D., D.Eng. předměty
P0732D260009 Structural and Transportation Engineering (anglicky) prof. Ing. Petr Štemberk, Ph.D., D.Eng. předměty
P0732D260010 Pozemní stavby prof. Ing. Martin Jiránek, CSc. předměty
P0732D260011 Building Engineering (anglicky) prof. Ing. Martin Jiránek, CSc. předměty
P0712A26000A Inženýrství životního prostředí doc. Dr. Ing. Tomáš Dostál předměty
P0712A26000B Environmental Engineering (anglicky) doc. Dr. Ing. Tomáš Dostál předměty
P0732A26000V Vodní hospodářství a vodní stavby doc. Ing. Michal Sněhota, Ph.D. předměty
P0732A26000W Water Management and Water Engineering (anglicky) doc. Ing. Michal Sněhota, Ph.D. předměty
P0731D010002 Architektura a stavitelství doc. Ing. arch. Karel Hájek, Ph.D. předměty
P0731D010003 Průmyslové dědictví doc. Ing. arch. Lenka Popelová, Ph.D. předměty
P0788D110003 Akustika (FEL) prof. Ing. Ondřej Jiříček, CSc. předměty
P0788D110004 Acoustics (FEL) (anglicky) prof. Ing. Ondřej Jiříček, CSc. předměty

Přehled předmětů vyučovaných v češtině.

Přehled předmětů vyučovaných v angličtině.

Dobíhající doktorské obory a jejich předměty

Kód Název oboru Garant Předměty
3911V005 Fyzikální a materiálové inženýrství prof. Ing. Zdeněk Bittnar, DrSc. předměty
3904V007 Inženýrství životního prostředí doc. Dr. Ing. Tomáš Dostál předměty
3607V009 Konstrukce a dopravní stavby prof. Ing. Vladimír Křístek, DrSc. předměty
3607V034 Matematika ve stavebním inženýrství doc. RNDr. Jozef Bobok, CSc. předměty
3608V001 Pozemní stavby prof. Ing. Jan Tywoniak, CSc. předměty
3607V054 Stavební management a inženýring prof. Ing. Renáta Schneiderová Heralová, Ph.D. předměty
3902V034 Systémové inženýrství ve stavebnictví a investiční výstavbě doc. Ing. Dalibor Vytlačil, CSc. předměty
3607V027 Vodní hospodářství a vodní stavby prof. Ing. Tomáš Vogel, CSc. předměty
3501V011 Architektura a stavitelství prof. Ing. arch. Zuzana Pešková, Ph.D. předměty
3501V013 Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví prof. Ing. arch. Tomáš Šenberger předměty
3646V003 Geodézie a kartografie prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc. předměty