Doktorský studijní program Stavební inženýrství
Obor Stavební management a inženýring

 

Studenti doktorského studia si prohloubí znalosti v základních disciplínách (užitá matematika, statistika, ekonomické teorie, matematické analýzy v ekonomice) a v ekonomice a řízení stavebnictví (inovace a speciální technologie, ekonomika a strategie stavební firmy, hodnotové inženýrství, simulace rizik a Construction Management - CM, projektový management a facility management atd.). Uchazeč si vybere zaměření podle své orientace a svého výzkumu v oblasti CM, investičních projektů, využití matematických modelů ve stavebnictví atp.

Pro stavební aktivity je management rizika rozhodující informací pro minimalizaci ztrát a zvyšování výnosů. Stavební riziko je obecně chápáno jako problematika ovlivňující cíle projektu jeho náklady, čas a kvalitu. Analýza rizika a řízení ve stavebnictví závisí především na intuici, odhadu a zkušenosti. V případě formulace i řešení otázek řízení jsou preferovány kvantitativní metody a podpora pomocí informačních a komunikačních technologií.

Absolventi doktorského programu naleznou praktické uplatnění na vedoucích pozicích v rámci stavebních firem a všade tam, kde je vyžadována hluboká znalost technických a ekonomických znalostí ve vztahu k řízení staveb, stavební ekonomice a řízení stavebních firem. Dále absolventi působí v takových oborech, jako je financování investic, expertní činnosti, hodnocení rozsáhlých a komplexních technických a ekonomických projektů.