Doktorský studijní program Stavební management a inženýring

 

Jedná se o manažersko-technický program se zaměřením na koncepční a strategické plánování, přípravu, realizaci a provozování staveb. Studijní program je zaměřen na základní typy stavebních děl - pozemní stavby, inženýrské stavby, dopravní stavby a ekologické stavby. Studijní program reaguje na aktuální světový vývoj v oblasti řízení a realizace staveb pomocí softwarových nástrojů, zejména Building Information Modeling (BIM).


Studijní program je zaměřen na základní a aplikovaný výzkum a samostatnou tvůrčí činnost ve stavebnictví a stavebním inženýrství, v oblastech projektového řízení staveb, dodavatelských systémů, podnikového managementu, provádění staveb, managementu jakosti, řízení nákladů ve vazbě na náklady životního cyklu staveb (LCC) a analýzu životního cyklu staveb (LCA), investování a financování staveb, managementu rizika, hodnotové analýzy, energetického managementu budov a aplikace informačních technologií při řízení stavebních projektů.

Stěžejním cílem doktorského studia v programu Stavební management a inženýring je prostřednictvím individuálních studijních plánů vychovat nové specialisty, kteří se aktivně budou podílet na aplikacích nových vědeckých a technických poznatků ve státním i soukromém sektoru. Absolventi doktorského programu naleznou praktické uplatnění na vedoucích pozicích v rámci stavebních firem a všude tam, kde je vyžadována hluboká znalost technických a ekonomických znalostí ve vztahu k řízení staveb, stavební ekonomice a řízení stavebních firem. Dále absolventi působí v takových oborech, jako je financování investic, expertní činnosti, hodnocení rozsáhlých a komplexních technických a ekonomických projektů.