Doktorský studijní program Matematika ve stavebním inženýrství

 

Absolventi specializace doktorského studia Matematika ve stavebním inženýrství si osvojují znalosti matematických a informatických disciplín a to zejména těch, jež nalézají uplatnění v inženýrské praxi. Patří mezi ně jak tradiční matematické disciplíny jako algebra, matematická analýza, geometrie, teorie pravděpodobnosti, matematická statistika, obyčejné a parciální diferenciální rovnice, tak disciplíny mladší jako jsou metody optimalizace, funkcionální analýza, variační počet, matematické modelování, víceúrovňové metody, teorie slabých řešení a zejména přibližné metody jejich řešení. Tyto prostředky teoretické budoucí absolventi specializace umí aplikovat při řešení konkrétních praktických problémů za použití nejmodernější výpočetní techniky. Pro práci s výpočetní technikou jsou absolventi vybaveni potřebnými znalostmi a dovednostmi v oboru Informatika. Komplexní problémy, jež jsou formulovány pomocí multi-fyziky zvládají za použití víceúrovňových metod typu multigrid, metod založených na rozložení oblastí na podoblasti (DDM), agregačních a dalších metod.


Absolventi doktorského studia ve specializaci Matematika ve stavebním inženýrství nalézají uplatnění všude tam, kde se řeší inženýrské problémy vyžadující k řešení použití vědeckých výpočtů (Scientific Computing). Jsou připraveni pro profesi jak ve sféře akademické tak ve firmách.