Témata disertačních prací pro program

Integrální bezpečnost / Integral Safety

 

 • doc. Ing. Michal Jandera, Ph.D.
  Fire behavior of cold-formed steel structures
 • doc. Ing. Martina Eliášová, CSc.
  Zbytková životnost vrstveného skla při namáhání nízkorychlostním rázem
 • doc. RNDr. Danuše Procházková, DrSc.
  Hodnocení životnosti parogenerátoru v souvislosti s odluhem a odkalem
  Zvýšení bezpečnosti havarijního napájení jaderného zařízení vodou
  Risk Based Maintenance of Critical Technical Facility
 • prof. Ing. František Wald, CSc.
  Fire resistence of welded tubular square joints
 • doc. Ing. Jan Záleský, CSc.
  Principy detekce svahových pohybů a návrhů nápravných patření k zajištění bezpečnosti infrastruktury. (Eng/Cz)
 • doc. Ing. Pavel Ryjáček, Ph.D.
  Zbytková životnost ocelových svařovaných degradovaných mostů
 • doc. Ing. Václav Dostál, Ph.D.
  Metodika hodnocení zvýšení jaderné bezpečnosti na základě implementace dohledu založeného na řízení rizik pro reaktory VVER
 • doc. Ing. Marek Foglar, Ph.D.
  Sendvičový panel se zvýšenou schopností disipace mechanické energie
 • prof. Ing. Alena Kohoutková, Ph.D.
  Zvýšení jaderné bezpečnosti zodolněním systému havarijního chlazení aktivní zóny
 • doc. Ing. Petr Kuklík, CSc.
  Degradace dřeva za pláštěm požární ochrany z vláknobetonové desky