Témata disertačních prací pro obor

Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví