Informace pro zájemce o doktorské studium (DS)

Základní informace | Přihláška k DS | Témata disertačních prací | Formuláře DS | Celoživotní vzdělávání


 

Základní informace

 


Přihláška k doktorskému studiu

 


Témata disertačních prací pro uchazeče o DS

 


Formuláře oddělení doktorského studia

 


Celoživotní vzdělávání

Na základě smlouvy mezi ČVUT v Praze, Fakultou stavební (dále FSv) a Univerzitou Karlovou, Matematicko – fyzikální fakultou (dále MFF) mohou studenti doktorského studia na MFF navštěvovat výuku předmětů studia na FSv a studenti doktorského studia na FSv navštěvovat výuku předmětů studia na MFF.

Jedná se o absolvování jednotlivých předmětů v rámci doktorského studia podle vlastního výběru zájemce.

Účastník kurzu nemá status studenta ve smyslu zákona o vysokých školách 111/1998 Sb.

Cena kurzu:

  • pro studenty z FSv a MFF – kurz zdarma.

Organizace na FSv (pro uchazeče z MFF):

  • uzavření smlouvy o účasti v kurzu CŽV na FSv, obsahem smlouvy mohou být pouze předměty, u kterých není plně obsazená kapacita rozvrhu
  • smlouva o účasti v kurzu CŽV je uzavřena vždy na 1 semestr (zápis předmětů na další semestr je možný na základě nové smlouvy)
  • kontakt: Veronika Kabilková

Povinné přílohy:

  • Potvrzení o studiu    DOC ; PDF

Odkazy: