Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv DS Info pro zájemce Přihlásit Vyhledávání English
Věda a výzkum:
Doktorské studium:

Informace pro zájemce o doktorské studium (DS)

Tisk stránky

Základní informace | Přihláška k DS | Temata disertačních prací | Formuláře DS | Celoživotní vzdělávání


 

Základní informace

 


 

Přihláška k doktorskému studiu

 


 

Temata disertačních prací pro uchazeče o DS

 • Architektura a stavitelství
 • Fyzikální a materiálové inženýrství
 • Geodézie a kartografie
 • Inženýrství životního prostředí
 • Konstrukce a dopravní stavby
 • Matematika ve stavebním inženýrství
 • Pozemní stavby
 • Stavební management a inženýring
 • Systémové inženýrství ve stavebnictví a investiční výstavbě
 • Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví
 • Vodní hospodářství a vodní stavby

 


 

Formuláře oddělení doktorského studia

 


 

Celoživotní vzdělávání

Na základě smlouvy mezi ČVUT v Praze, Fakultou stavební (dále FSv) a Univerzitou Karlovou, Matematicko – fyzikální fakultou (dále MFF) mohou studenti doktorského studia na MFF navštěvovat výuku předmětů studia na FSv a studenti doktorského studia na FSv navštěvovat výuku předmětů studia na MFF.

Jedná se o absolvování jednotlivých předmětů v rámci doktorského studia podle vlastního výběru zájemce.

Účastník kurzu nemá status studenta ve smyslu zákona o vysokých školách 111/1998 Sb.

Cena kurzu:

 • pro studenty z FSv a MFF – kurz zdarma.

Organizace na FSv (pro uchazeče z MFF):

 • uzavření smlouvy o účasti v kurzu CŽV na FSv, obsahem smlouvy mohou být pouze předměty, u kterých není plně obsazená kapacita rozvrhu
 • smlouva o účasti v kurzu CŽV je uzavřena vždy na 1 semestr (zápis předmětů na další semestr je možný na základě nové smlouvy)
 • kontakt: Veronika Kabilková (kabilkov@fsv.cvut.cz)

Povinné přílohy:

 • Potvrzení o studiu    DOC ; PDF

Odkazy:

 

  Za obsah odpovídá: prof. Dr. Ing. Bořek Patzák Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: úterý, 26. června 2018, 15:04  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz