Informace pro zájemce o doktorské studium (DS)

Základní informace | Přihláška k DS | Témata disertačních prací | Formuláře DS | Celoživotní vzdělávání


 

Základní informace

 


 

Přihláška k doktorskému studiu

 


 

Témata disertačních prací pro uchazeče o DS

 • Architektura a stavitelství
 • Fyzikální a materiálové inženýrství
 • Geodézie a kartografie
 • Inženýrství životního prostředí
 • Konstrukce a dopravní stavby
 • Matematika ve stavebním inženýrství
 • Pozemní stavby
 • Stavební management a inženýring
 • Systémové inženýrství ve stavebnictví a investiční výstavbě
 • Trvale udržitelný rozvoj a průmyslové dědictví
 • Vodní hospodářství a vodní stavby

 


 

Formuláře oddělení doktorského studia

 


 

Celoživotní vzdělávání

Na základě smlouvy mezi ČVUT v Praze, Fakultou stavební (dále FSv) a Univerzitou Karlovou, Matematicko – fyzikální fakultou (dále MFF) mohou studenti doktorského studia na MFF navštěvovat výuku předmětů studia na FSv a studenti doktorského studia na FSv navštěvovat výuku předmětů studia na MFF.

Jedná se o absolvování jednotlivých předmětů v rámci doktorského studia podle vlastního výběru zájemce.

Účastník kurzu nemá status studenta ve smyslu zákona o vysokých školách 111/1998 Sb.

Cena kurzu:

 • pro studenty z FSv a MFF – kurz zdarma.

Organizace na FSv (pro uchazeče z MFF):

 • uzavření smlouvy o účasti v kurzu CŽV na FSv, obsahem smlouvy mohou být pouze předměty, u kterých není plně obsazená kapacita rozvrhu
 • smlouva o účasti v kurzu CŽV je uzavřena vždy na 1 semestr (zápis předmětů na další semestr je možný na základě nové smlouvy)
 • kontakt: Veronika Kabilková (kabilkov@fsv.cvut.cz)

Povinné přílohy:

 • Potvrzení o studiu    DOC ; PDF

Odkazy: