Bc. Tomáš Čunderlík

 

Zadáním diplomové práce bylo zpracování jednoho obytného bloku o rozměrech 50x50m, který je do jisté míry soběstačný na energiích, vodě a potravinách, a jeho přilehlého parteru. Urbanistický plán i koncept soběstačnosti vychází z předdiplomního projektu, který již počítá s komunitním bydlením a sdílením zdrojů. Cílem tohoto diplomního projektu je ověřit možnosti soběstačného bydlení bez ztráty pohodlí a soudobého designu objektů. Projekt se snaží využívat základní dostupné materiály bez přidané emisní stopy, které jsou v první řadě trvanlivé. Dalším z hlavních bodů návrhu je přítomnost skleníku, který zajišťuje nezávislost na základních potravinách a má také rekreační funkci. Hlavní myšlenkou návrhu je vyzdvižení vnitrobloku objektů o jedno nadzemní podlaží, a tím vytvoření bezpečné zóny pro odpočinek, sport a setkávání obyvatel.

 

Diplomová práce Bc. Tomáše Čunderlíka   Soběstačný blok – revitalizace areálu horních kasáren v Klecanech

 

Více informací o diplomové práci Tomáše Čunderlíka

Poster k diplomové práci Tomáše Čunderlíka