prof. Ing. arch. Svatopluk Voděra, CSc.

16. 2. 1936 - 24. 1. 2001

 

Od 70. let působil na ČVUT v Praze, mimo jiné i ve funkci prorektora pro výstavbu, od 1. 3. 1992 do 24. 1. 2001 vedl katedru architektury na Fakultě stavební.

Jeho aktivity byly rovnoměrně rozděleny mezi teorii, pedagogiku a praxi. Těžiště jeho odborné činnosti spočívalo v problematice ochrany a obnovy památek, např.: Břevnovský klášter, Staroměstská radnice, klášter v Chomutově, soutěž Karlsruhe, venkovská architektura a urbanismus.

Výraznou měrou se podílel na akreditaci samostatného studijního programu Pozemní stavby a architektura (PSA, 1994) na Fakultě stavební ČVUT v Praze. Tento studijní program vytvořil podmínky pro následující akreditaci programu Architektura a stavitelství (2003).