Cena za nejlepší diplomové práce Fakulty stavební

 

Od roku 2016 uděluje Fakulta stavební ČVUT v Praze cenu za nejlepší diplomovou práci. Nominují komise pro Státní závěrečné zkoušky, z těchto prací vybírají vítěze vyzvaní členové pedagogické rady oboru. Ceny se udělují v jednotlivých kategoriích a nesou jméno významného profesora, který působil na Fakultě stavební ČVUT v Praze.

Cena je spojena s finanční odměnou 5 000 Kč.

Jednotlivé kategorie:

Architektura a stavitelství

Projektování budov

Technická zařízení budov

Teorie konstrukcí a materiálové inženýrství

Inženýrské konstrukce a mosty *)

Dopravní stavby a geotechnika

Vodohospodářské a ekologické inženýrství *)

Management ve stavebnictví *)

Technologie staveb *)

Geodézie a kartografie

 

*) Kategorie byla v roce 2018/19 oceněna společností Metrostav.

 


Formuláře pro návrh na nominaci DP a zápis z jednání komise pro udělení Ceny o nejlepší DP FSv