Pracoviště a laboratoře

 

Centrum experimentální geotechniky

 

Experimentální centrum

 

Fotovoltaika

 

Chemická laboratoř

 

Laboratoř technických zařízení budov

 

Laboratoř transportních procesů

 

Mikromechanická laboratoř

 

Vodohospodářská laboratoř

 

Vodohospodářské experimentální centrum

Fakulta stavební zřídila nové pracoviště s názvem Vodohospodářské experimentální centrum.