Grémium děkana Fakulty stavební

 

Termín zasedání Grémia děkana - bude stanoven dodatečně. 

 

Seznam členů grémia děkana FSv - změna 6.1.2020

Zápisy z jednání grémia FSv - změna 8.1.2020