Grémium děkana Fakulty stavební

 

Příští termín zasedání Grémia děkana bude stanoven dodatečně.

 

Seznam členů grémia děkana FSv

Zápisy z jednání grémia FSv - změna 4.3.2021