Aktuality

Aktuálně

Promoce absolventů magisterských studijních oborů FSv se konají dne 17. září 2019 v Betlémské kapli.

Aktuálně

Promoce absolventů bakalářských studijních oborů FSv se konají ve dnech 18. a 19. září 2019 v Betlémské kapli.

20. 6. 2019

Pozvánka na výstavu: Výtvarná díla a intervence v kampusu ČVUT. Výstava bude od 27.6. na FELu.

10. 6. 2019

Ing. Zdeněk Prošek student doktorského studijního oboru Fyzikální a materiálové inženýrství obdržel 6.6.2019 ocenění za 1. místo v kategorii Projekty studentů vysokých škol v rámci 3.ročníku soutěže MPO: Přeměna odpadů na zdroje. Slavnostní předání se odehrálo ve Valdštejnském paláci v prostorách Senátu ČR. Zvítězil s projektem: Stavební nízkonákladový systém s vysokým obsahem odpadních surovin, na projektu se zúčastnil také Ing. George Karra´a z firmy Lavaris, s.r.o. Projekt je součástí jeho dizertační práce a je částečně financován z projektu MPO Trio č. FV20503 Lehčené zdící materiály na bázi mikromletých minerálních vedlejších produktů s řízenými užitnými vlastnostmi. Blahopřejeme!

7. 6. 2019

Exkurze studentů na stavbě mimoúrovňové křižovatky na silnici I/13 u bývalých Třebušic. Katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví umožnila svým studentům získat další znalosti v oboru. V rámci propojení výuky a praxe mgr. studia byla pro předmět 126KIS (Kalkulace inženýrských staveb) uspořádána dne 17.4.2019 exkurze studentů K126 na stavbu mimoúrovňové křižovatky na silnici I/13 u bývalých Třebušic na Mostecku a silniční most přes železniční trať.

7. 6. 2019

Účast FSv na mezinárodním veletrhu požární techniky a služeb PYROS 2019. Ve dnech 29.5. - 1.6.2019 se veletrhu PYROS (konaného souběžně s veletrhem IDET) zúčastnili zástupci Katedry železničních staveb a Katedry mechaniky FSv a společně s firmou Strix Chomutov, a.s., a Prefa Kompozity, a.s. přestavili balistickou a ochrannou bariéru s vysokým stupněm mobility BALBAR určenou především pro složky Integrovaného záchranného systému (IZS). Bariéra byla vytvořena v rámci projektu MPO Trio č. FV10506 Výzkum a vývoj mobilní ochranné a balistické bariéry tvořené kompozitní deskou a vodní náplní. O prezentovanou bariéru byl velký zájem od laické i odborné veřejnosti z České republiky, Slovenska, ale i ze zahraničí, především z řad Hasičského záchranného sboru.

3. 6. 2019

Fakulta stavební převzala od Ministerstva obrany ČR dva pevnostní objekty z roku 1937. Dne 31.5. převzala FSv od MO dva objekty lehkého opevnění typu vzor 37 A-140 v okrese Louny. Na objektech bude probíhat výzkum v rámci projektu Ministerstva kultury NAKI II - DG18P02OVV063, výzkumný tým projektu vede doc. Jiří Pazderka.

30. 5. 2019

Pozvánka na vernisáž fotografií Arnošta Navrátila: FOTOGRAFIKA 20 000 mil pod mořem. Vernisáž se koná 4. června 2019 v 17:00 v Galerii FSv.

... dalších 8 zpráv