Aktuality

Aktuálně

Souhrnné pokyny a informace pro studenty a zaměstnance FSv ke koronaviru.
Od pondělí 30.11. do neděle 6.12. bude fakulta ve stupni 4.

Aktuálně

Provoz pracovišť děkanátu je pro studenty, veřejnost a pro katedry omezen na úterý a čtvrtek v době 8:30 - 15:30. Omezení se týká pouze standardní kontaktní komunikace. Na nekontaktní úrovni oddělení dál fungují dle informací na https://www.fsv.cvut.cz/aktual/vir/provoz.php. Tento stav platí po dobu zpřísněných vládních opatření s aktuálním předpokladem od 22.10. do 12.12.

Aktuálně

Metodický pokyn tajemníka fakulty k provozu fakulty v omezeném provozu.

27. 11. 2020

Technický čtvrtek - videozáznam. Regionální centrála ČSOB stavěná společností Syner aspiruje díky vysokému ekologickém standardu na certifikaci LEED Platinum.

24. 11. 2020

Podcast - 3D tisk. Tým pod vedením Ing. Michala Kováříka z Katedry technologie staveb se věnuje realizaci betonových konstrukcí pomocí 3D tisku speciálním typem betonu.

24. 11. 2020

Video - Krajina českých zemí v době třicetileté války v díle Matthäuse Meriana staršího. Proměněná země: interdisciplinární výzkum vlivu třicetileté války na venkovskou krajinu Čech. Monografie je dílem autorů Václava Matouška, Tomáše Janaty, Růženy Zimové, Jana Chlíbce a vznikla ve spolupráci s Fakultou humanitních studií Univerzity Karlovy.

10. 11. 2020

Záznam slavnostního předání cen vítězům soutěže INSPIRELI AWARDS, které proběhlo 5. listopadu on-line přenosem z FSv.

5. 11. 2020

Univerzita třetího věku ČVUT je prostředím generujícím špičkovou vědeckou spolupráci. Účastník kurzů U3V Ing. Vladimír Hynek, CSc. z VŠCHT a garant kurzů U3V na ČVUT doc. Karel Trtík, CSc. z FSv jsou autory článku "Neutronové zobrazování povrchových jevů, bobtnání kapalin a difuze při absorpci metanu v etanolu a n-dekanu za vysokých tlaků" v impaktovaném open-access titulu PLoS One.

8. 10. 2020

Krizovým opatřením vlády se na území celé České republiky omezuje provoz vysokých škol (včetně zahraničních a poboček) podle zákona č. 111/1998 Sb. tak, že se zakazuje osobní přítomnost studentů na výuce při studiu na vysoké škole a účastníků kurzů celoživotního vzdělávání.

8. 10. 2020

Pozvánka na výstavu To nejlepší z architektury 60. a 70. let v České republice. Výstava se koná od 12. října do 12. listopadu v Galerii NTK (přízemí Národní technické knihovny v ul. Technické 6).

26. 8. 2020

Pozvánka na výstavu Stavitelé katedrál. Výstava se koná v Českém muzeu stříbra v Kutné hoře a potrvá do 13.12.2020.

(jsou zobrazeny všechny zprávy)