Aktuality

10. 01. 2019

V listopadu 2018 se studenti bc. oboru Management a ekonomika ve stavebnictví (K126) zúčastnili exkurzí na stavbě.

8. 01. 2019

Vyhlášení vnitřní soutěže pro rok 2019 na podporu rozvojových projektů akademických pracovníků a studentů v rámci Institucionálního plánu ČVUT (RPMT). Podávání přihlášek do 13. února 2019.

4. 01. 2019

Přehled obhájených disertací od roku 1994 do 31.12.2018.

13. 12. 2018

Naši nejlepší studenti v bakalářském, magisterském a doktorském studiu  převzali na slavnostním setkání s děkanem fakulty v úterý 11. prosince ocenění a finanční odměnu za dosažené vynikající studijní výsledky. V bakalářském studiu bylo odměněno celkem 17 studentů, v magisterském 15, v doktorském 10 studentů. Srdečně blahopřejeme!

3. 12. 2018

Pozvánka na výstavu: Vratislav Ševčík - GRAFIKA. Koná se v Galerii FSv. Výstava potrvá do 17.1.2019.

2. 11. 2018

Program seminářů České asociace inženýrských geologů (ČAIG) a katedry geotechniky FSv ČVUT pro ak. rok 2018/19.