Aktuality

Aktuálně

Děkan Fakulty stavební ČVUT v Praze Vás srdečně zve na setkání akademické obce s vedením fakulty ve středu 16.10.2019 od 17.30 v posluchárně D-1122. Diskutovat se bude o tématech, která Vás zajímají.
Naviděnou se těší prof. Ing. Jiří Máca, CSc., děkan fakulty stavební a členové vedení.

14. 10. 2019

Pozvánka na konferenci: Průmyslové dědictví - současné výzvy. Studentská vědecká konference se koná v pátek 18.10. od 9:30 ve studiu Alta (U výstaviště 21, Praha 7). Pořádá: Katedra architektury Fakulty stavební ČVUT a platforma Industrial Heritage 2.0.

4. 10. 2019

Nová betonová lavička je elegantní a zároveň navržena, aby odolala počasí i vandalismu. První instalaci laviček můžete již teď zhlédnout a vyzkoušet přímo před fakultou.

4. 10. 2019

Pozvánka na výstavu Jana Šafránka - GRAFIKA. Výstava se koná od 3.10.2019 v Galerii FSv - první podlaží budovy B.

2. 10. 2019

Vyhlášeny nejlepší diplomové práce v kategorii Architektura a stavitelství a Geodézie a kartografie.

2. 10. 2019

Pozvánka na další Listování. Tentokrát je předlohou kniha Michala Kašpárka Hry bez hranic. Divadlo se koná ve středu 16. října 2019 od 19:00 do 20:00 v Ateliéru D. Přítomen bude i autor Michal Kašpárek. Vstup je volný.

23. 9. 2019

Replika pancéřového zvonu z roku 1938 vystavena před FSv. Od 21.9. je před FSv vystavena železobetonová replika svrchní části pancéřového zvonu typu AJ-S-D, který byl součástí mnoha čs. pevnostních objektů z let 1935-38. Replika vznikla v rámci projektu NAKI II DG18P02OVV063 jako součást komplexního sanačního opatření a následně bude zabudována do pevnosti T-S 20 v Červeném Kostelci (podrobněji viz informační panely umístěné u repliky). Autory technického řešení jsou: J. Pazderka, P. Reiterman, T. Pavlů a M. Ženíšek.

12. 9. 2019

Pozvánka na výstavu IMAGO / IMAGINES. Výstava k 600. výročí úmrtí českého a římského krále Václava IV. Pro výstavu zpracoval Vojtěch Dvořák z Katedry architektury virtuální rekonstrukce původních podob dvou velkolepých kaplí na hradech Václava IV. Výstava se koná od 4.9. do 26.10.2019 v Galerii Věda a umění, Akademie věd ČR, Národní 3, Praha 1.

... dalších 8 zpráv