Aktuality

Aktuálně

Děkanské volno ve středu 2.1.2019

13. 12. 2018

Naši nejlepší studenti v bakalářském, magisterském a doktorském studiu  převzali na slavnostním setkání s děkanem fakulty v úterý 11. prosince ocenění a finanční odměnu za dosažené vynikající studijní výsledky. V bakalářském studiu bylo odměněno celkem 17 studentů, v magisterském 15, v doktorském 10 studentů. Srdečně blahopřejeme!

3. 12. 2018

Pozvánka na výstavu: Vratislav Ševčík - GRAFIKA. Koná se v Galerii FSv. Výstava potrvá do 17.1.2019.

2. 11. 2018

Program seminářů České asociace inženýrských geologů (ČAIG) a katedry geotechniky FSv ČVUT pro ak. rok 2018/19.