Informace o pořádaných akcích

Aktuálně

Úřední hodiny studijního oddělení ve dnech 1. 7. - 31. 8. 2019.

Aktuálně

Zápis do zimního semestru akad. roku 2019/2020. Vyhláška děkana č 7/2019.

Aktuálně

Promoce absolventů magisterských studijních oborů FSv se konají dne 17. září 2019 v Betlémské kapli.

Aktuálně

Promoce absolventů bakalářských studijních oborů FSv se konají ve dnech 18. a 19. září 2019 v Betlémské kapli.

1. 8. 2019

Nové semináře ČKAIT konané v září a říjnu 2019.

17. 7. 2019

V časovém plánu ak. roku 2019/20 došlo ke změně - nově platí datum odevzdání bakalářské práce v letním semestru: 17. 5. 2020.

8. 7. 2019

Pozvánka na přednášku Ronalda D. Ziemiana, Ph.D., PE.: Mr. Wriston, your building is not well ... Přednáška se koná 9. září 2019 od 15:00 v místnosti B-169 a je v angličtině.

2. 7. 2019

Zápis č.3 ze zasedání Grémia děkana ze dne 24. června 2019.

1. 7. 2019

Pozvánka na výstavu: Václav IV. - král ve stínu svého otce. Výstava se koná v Českém muzeu stříbra v Kutné Hoře od 9.7. do 17.11.2019. Součástí výstavy jsou modely a panely, které jsou výsledkem práce pedagogů a studentů oboru Architektura a stavitelství na katedře architektury a jedná se o historické modely staveb období Václava IV. Jde o stavby, které se nedochovaly, změnily podobu, nebyly dostavěny nebo byly navrženy a nikdy nevznikly. Vernisáž proběhne 11. 7. od 17:30 ve výstavní síni Hrádku (Barborská 28).

1. 7. 2019

Vyhlášení 8. ročníku studentské soutěže Nakladatelství Academia. Soutěž vyhlašuje Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. a divize Nakladatelství Academia. Do soutěže je možné přihlásit magisterské diplomové práce obhájené v termínu 15. 10. 2018 až 15. 10. 2019 (soutěž je určena pro studenty do 28 let, jejichž práce byla obhájena se známkou výborně). Uzávěrka přihlášek je 31.10.2019.

20. 6. 2019

Katedra Urbanismu a územního plánování zve na 3 denní zahraniční exkurzi do Salzburgu ve dnech 18. - 20. října 2019. Těšit se můžete na moderní architekturu, umělecká díla v historickém centru nebo solný důl v Halleinu.

17. 6. 2019

Zahájeno přihlašování do podzimního vyrovnávacího kurzu kreslení. Pořádá Katedra architektury od 9. do 13.9.2019. Kurz je určen pro studenty, kteří byli přijati do 1. ročníku bc. studia programu Architektura a stavitelství. Registrace končí 6.9.2018.

27. 5. 2019

Přihlas se do soutěže INSPIRELI AWARDS a vyhraj model svého projektu pod značkou LEGO ARCHITECTURE. Letos jde o návrh ambasády České republiky v Addis Abebě v Etiopii. Uzávěrka soutěže je do 12.6.2019.

13. 5. 2019

Společnost Siemens, s. r. o. vyhlašuje již 22. ročník Ceny Wernera von Siemense. Odevzdání soutěžních návrhů je do 30.11.2019.

6. 5. 2019

Pozvánka na 10. ročník konference Nano & Makro Mechanika 2019 - NMM2019. Koná se 11. září 2019 na Fakultě stavební.

23. 4. 2019

Pozvánka na 14. ročník mezinárodní konference Local Mechanical Properties 2019. Konferenci pořádá FSv pod záštitou děkana prof. Jiřího Máci ve dnech 6.- 8.11.2019 v Praze (na CIIRC).

... dalších 16 zpráv