Děkanát FSv

Sekretariát děkana

Vavřinová Martina


Sekretariát tajemníka

Vocetková Soňa

Archív

Lukešová Eva Mgr. - archív
Rozkošná Sylvia - archív

Patentové poradenství

Bobková Lenka Ing. - patentová zástupkyně


Právní oddělení

Czivišová Lucie Mgr. - vedoucí
Brabcová Šárka - referent veřejných zakázek
Kantor Miroslav - referent veřejných zakázek
Kára Robin - referent veřejných zakázek


Studijní oddělení

Úřední hodiny - stejné pro všechny obory

Pondělí 8:30 - 11:00  
Úterý   13:00 - 15:30
Středa 8:30 - 11:00  
Čtvrtek   13:00 - 15:00
Pátek 8:30 - 11:00  

Úřední hodiny v době prázdnin - viz aktuální informace v části "Student".

Saláková Ditta Ing. - vedoucí
Hofmanová Ivana - přijímací řízení
Chmelíková Jana - obor A     (přepážka č. 6)
Jaňourová Lada - obor K, M; 1.- 2.r. bc SI paral. J     (přepážka č. 7)
Kameníková Hana - program G, obor V, Z, W; 1.- 2.r. bc SI paral. J     (přepážka č. 8)
Kůrková Eva - obor A (bc. i mgr.)     (přepážka č. 5)
Sejbalová Eva RNDr. - edice, zahr. studenti Erasmus, obor D
Stupáková Eva - obor C, R, X; 1.-2.r. bc SI paral. I     (přepážka č. 1)
Štětinová Hana - obor E, L, N, P; 1.- 2.r. bc SI paral. I     (přepážka č. 3)
Štruplová Markéta - obor C, B; Q, 1.-2.r. bc SI paral. I     (přepážka č. 2)
Kopejska Josef, doc. Ing. CSc. - administrace systémů, SIMS
Tatýrek Václav, Ing. Ph.D. - správce studijních plánů
Toman Michal, doc. Ing. CSc. - fakultní rozvrhář

Formuláře studijního oddělení


Zahraniční oddělení

Klátová Věra - vedoucí
Moravcová Petra
Řeháčková Jitka Mgr.
Zárybnická Dana

Formuláře zahraničního oddělení
Informace zahraničního oddělení


Oddělení pro vědu a výzkum

Úřední hodiny pro studenty doktorského studia - paní V. Kabilková, místnost C-105

Pondělí až čtvrtek  9.30 - 11.00

Hamarová Radmila Ing. - vedoucí, habilitační a jmenovací řízení, vědecká rada
Baziková Zuzana, Ing. - projekty zahraniční
Frolíková Jana - doktorské studium - obhajoby, stipendia, SGS
Honsů Alena - výsledky VaV
Hromková Kateřina, Ing. - OP VVV
Kabilková Veronika - doktorské studium
Pešek David, Ing. - OP VVV
Richterová Lucie, Bc. - projekty národní
Šestáková Eva Ing. - OP VVV

Formuláře oddělení doktorského studia
Formuláře oddělení pro vědu a výzkum
Informace oddělení pro vědu a výzkum
Informace o doktorském studiu


Osobní oddělení

Kubíčková Lenka - vedoucí
Dušková Jana
Filková Ludmila

Formuláře a informace osobního oddělení a oddělení PaM


Oddělení práce a mzdy

Hlaváčková Jitka Ing. - vedoucí
Koždoňová Alena, Bc.
Pecová Iva
Suldovská Olga
Šlosarová Bohuslava

Formuláře a informace osobního oddělení a oddělení PaM


Ekonomické oddělení

Úřední hodiny

Pondělí - pátek8:30 - 11:00  ;  13.00 - 14.30

Augustinová Jitka Ing. - vedoucí
Bendová Renata
Braná Jana
Branaldová Petra - správce hmotného majetku
Čečilová Jana
Dubjáková Jitka
Hornofová Michaela
Hušková Olga
Chrástová Jana
Kettnerová Lucie
Kodrasová Irena, Ing.
Machů Jana - pokladna
Malinová Zuzana - pokladna
Masnicová Danuše
Slanařová Pavlína
Štěrbová Lucie
Tatýrková Karolina DiS.

Faxová čísla ekonomického oddělení: (+420) 224 310 735, (+420) 224 310 781
Formuláře, číselníky a informace Ekonomického oddělení


Pokladna

Úřední hodiny:

Pondělí 8.30 - 11.30 ; 13:30 - 15:00
Úterý 8.30 - 11.30 ; 14:00 - 15:30
Středa 8.30 - 11.30 ; 13:30 - 15:00
Čtvrtek 8.30 - 11.30 ; 13:30 - 15:00
Pátek 8.30 - 11.30 ; 13:00 - 14:00

Machů Jana
Malinová Zuzana


Oddělení pro doplňkovou činnost

Pronájmy poslucháren

Vlčková Renata, Ing. - vedoucí;   služební mobil: 731 541 580
Benešová Kamila
Pácalová Radka   služební mobil: 778 760 184

Formuláře oddělení pro doplňkovou činnost


Investiční oddělení

Lambojová Magda Ing. - vedoucí
Khol Jan


Středisko technicko-provozních služeb

Šteffel Josef, Mgr. - vedoucí;   služební mobil: 723 663 386
Horák Miroslav, Mgr.   zástupce vedoucího STPS;   služební mobil: 603 343 847
Čarná Eleonora - vedoucí úklidu
Kovářová Jana Ing. - referent
Kraus Miloslav Ing. - technik
Krejčí Jana - referent
Nováková Marcela - úklid
Prouza Roman - energetik

Informace a formuláře STPS

Hlášení závad na emailovou adresu zavady@fsv.cvut.cz
Připomínky ke stavu úklidu na emailovou adresu zavady.uklid@fsv.cvut.cz
Nahlášení požadavků na velín - velin@fsv.cvut.cz


Podatelna

Hančlová Lucie
Švehlová Eva


Úsek dopravy

Horák Miroslav, Mgr.   zástupce vedoucího STPS;   služební mobil: 603 343 847
Hovězák Jan


Úsek údržby

Kučírek Miroslav - vedoucí, elektrikář
Dvořák Jiří - dozorce výtahů
Mádle Vladimír - elektrikář
Myslivec Vladimír - truhlář
Pařízek Karel - instalatér
Rataj Ivan - instalatér
Švec Jaroslav - elektrikář
Vrchotický Jiří - topenář
Zimovčák Lukáš - elektrikář


Referát bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a referát požární ochrany

Šteffelová Eva   služební mobil: 725 809 736

Formuláře a informace referátu BOZP
Kontakt:   bozp@fsv.cvut.cz


Správce hmotného majetku

Hovězák Jan