Formuláře StuOdd -- FSv ČVUT
Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
ZÁJEMCE O STUDIUM STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv Formuláře a číselníky Formuláře StuOdd Přihlásit Vyhledávání English

Formuláře studijního oddělení

Tisk stránky

Studijní oddělení

Formuláře pro bakalářské studium:

 • Potvrzení o bakalářské odborné praxi    DOC ; PDF
 • Zadání bakalářské práce    DOC ; PDF
  Instrukce k zadání BP
 • Přihlášky k bakalářské práci - od akad. roku 2015/2016 se nepoužívají.
 • Přihláška ke státní závěrečné zkoušce pro bc. studium    DOC ; PDF - neplatí pro bc. A+S
 • Přihláška ke státní závěrečné zkoušce pro bc. A+S pro část: obhajoba bakalářské práce    DOC ; PDF
 • Přihláška ke státní závěrečné zkoušce pro bc. A+S pro část: ústní zkouška z tematických okruhů    DOC ; PDF - změna 20.6.2018
 • Žádost o odklad zveřejnění diplomové/bakalářské práce    DOC ; PDF - změna 16.3.2018

Formuláře pro magisterské studium:

 • Zadání diplomové práce    DOC ; PDF
  Instrukce k zadání DP
 • Přihlášky k diplomové práci
  (platí jen pro obory A, C, B, D, X, Q z důvodu požadavku na konzultanty, ostatní obory nevyplňují)
 • Specifikace zadání    DOC ; PDF
  (platí jen pro obory A, C, B, D, X, Q z důvodu požadavku na konzultanty, ostatní obory nevyplňují)
 • Přihláška ke státní závěrečné zkoušce pro mgr. studium    DOC ; PDF
 • Žádost o odklad zveřejnění diplomové/bakalářské práce    DOC ; PDF - změna 16.3.2018

Společné formuláře:

Formuláře týkající se stud. výjezdů do zahraničí (Erasmus, jiné stáže) viz Formuláře zahraničního oddělení.

Zkušební komise pro SZZ bc. a mgr. studia:

 • Návrh katedry na schválení členů komisí pro státní závěrečné zkoušky    DOC ; PDF - nov 24.4.2018

 

Návod k vyplňování formulářů

 

  Za obsah odpovídá: doc.Ing.arch. Zuzana Pešková, Ph.D. Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: pátek, 3. srpna 2018, 10:09  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz