Uznávací archy

 

Od akademického roku 2019/2020 platí nové opatření děkana Uznávání předmětů z předchozího studia.
Studenti si volí jeden ze dvou způsobů. Zvolený způsob se zaškrtává přímo v uznávacím archu.
Při volbě 2. varianty tj. uznání skupiny předmětů, prosím použijte pro výpočet váženého průměru ve skupině předmětů níže uvedenou výpočtovou tabulku.
Vytištěná tabulka je povinná příloha k uznávacím archům.

Tabulka výpočtu váženého průměru z celkové skupiny uznávaných předmětů

Bakalářský program Stavební inženýrství (SI   I,J)

Uznávací archy od ak. roku 2019/20 (nové)
1. semestr    DOC ; PDF
2. semestr    DOC ; PDF
3. semestr    DOC ; PDF - změna 17.7.2020
4. semestr    DOC ; PDF

Uznávací archy do ak. roku 2018/19 (staré)
1. semestru    DOC ; PDF
2. semestru    DOC ; PDF
3. semestru    DOC ; PDF
4. semestru    DOC ; PDF

Bakalářský program Stavitelství (ST) - obor Realizace pozemních a inženýrských staveb (R)

Uznávací archy od ak. roku 2019/20 (nové)
1. semestr    DOC ; PDF
2. semestr    DOC ; PDF
3. semestr    DOC ; PDF
4. semestr    DOC ; PDF

Uznávací archy do ak. roku 2018/19 (staré)
1. semestr    DOC ; PDF
2. semestr    DOC ; PDF
3. semestr    DOC ; PDF
4. semestr    DOC ; PDF

Bakalářský program Architektura a stavitelství (AS) - změna 15.7.2020

1. ročník zařazení do 1. ročníku    DOC ; PDF
1. ročník zařazení do 1. ročníku    DOC ; PDF
1. ročník zařazení do 2. ročníku    DOC ; PDF
1. ročník zařazení do 2. ročníku    DOC ; PDF
1. ročník zařazení do 3. ročníku    DOC ; PDF
1. ročník zařazení do 3. ročníku    DOC ; PDF
2. ročník zařazení do 2. ročníku    DOC ; PDF
2. ročník zařazení do 2. ročníku    DOC ; PDF
2. ročník zařazení do 3. ročníku    DOC ; PDF
2. ročník zařazení do 3. ročníku    DOC ; PDF
3. ročník zařazení do 3. ročníku    DOC ; PDF
3. ročník zařazení do 3. ročníku    DOC ; PDF

Bakalářský program Geodézie a kartografie (GK) - obor Geodézie, kartografie a geoinformatika (G)

Uznávací archy od ak. roku 2019/20 (nové)
1. semestr    DOC ; PDF
2. semestr    DOC ; PDF
3. semestr    DOC ; PDF
4. semestr    DOC ; PDF

Uznávací archy do ak. roku 2018/19 (staré)
1. semestr    DOC ; PDF
2. semestr    DOC ; PDF
3. semestr    DOC ; PDF
4. semestr    DOC ; PDF
5. semestr    DOC ; PDF
6. semestr    DOC ; PDF

Prázdný formulář

Uznávací arch - prázdný formulář    DOC ; PDF

 

Návod k vyplňování formulářů