Pořizovací cena investice

 

Obecně platí, že investice je:

  • Dlouhodobý hmotný majetek (stroje, přístroje, zařízení, stavba) při pořizovací ceně nad 40.000,- Kč vč. DPH.
  • Dlouhodobý nehmotný majetek (SW) při pořizovací ceně nad Kč 60.000,- Kč vč. DPH.

 

Při pořízení investice ovšem záleží na zdroji financování, který výše uvedené ještě upravuje, a to následovně:

  1. Doplňková činnost TA 8xx – z tohoto zdroje nelze investice pořídit, je nutno žádat pana tajemníka o "výměnu" katedrového zdroje za zdroj fakultní (tj. FRIM). Dále viz bod c).
  2. Projekty (pokud dovolují nákup investice) – zákon neumožňuje odpočet DPH, rozhodná pořizovací cena je cena včetně DPH.
  3. Fakultní investiční zdroj FRIM TA 960 – rozhodná pořizovací cena je fakturovaná cena, tj. základ daně (cena bez DPH) + koeficient DPH (aktuálně je koeficient 8 % z částky DPH).
  4. Oba zdroje tj. projekty + FRIM (tzn. dofinancování projektového zdroje zdrojem fakultním FRIM) – rozhodná pořizovací cena je fakturovaná cena včetně DPH.

 

V případě pořizování investice v rámci investiční komise je třeba počítat s tím, že komise stanovuje procentní podíl podpory zdrojů na financování investice, který je určen pro fakturovanou cenu nikoli předpokládanou cenu.