VYHLÁŠKA č.333/2018 Sb.

ze dne 19. prosince 2018,

 

o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného
a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad

 

Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle §189 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce:

 

§1
Sazba základní náhrady za používání silničních motorových vozidel

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy podle §157 odst. 4 zákoníku práce činí nejméně u
a) jednostopých vozidel a tříkolek 1,10 Kč,
b) osobních silničních motorových vozidel 4,10 Kč.

 

Stravné
§2

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle §163 odst. 1 zákoníku práce nejméně ve výši
a) 82 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 124 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 195 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

 

§3

Za každý kalendářní den pracovní cesty přísluší zaměstnanci stravné podle §176 odst. 1 zákoníku práce ve výši
a) 82 Kč až 97 Kč, trvá-li pracovní cesta 5 až 12 hodin,
b) 124 Kč až 150 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 12 hodin, nejdéle však 18 hodin,
c) 195 Kč až 233 Kč, trvá-li pracovní cesta déle než 18 hodin.

 

§4
Průměrná cena pohonných hmot

Výše průměrné ceny za 1 litr pohonné hmoty podle §158 odst. 3 věty třetí zákoníku práce činí
a) 33,10 Kč u benzinu automobilového 95 oktanů,
b) 37,10 Kč u benzinu automobilového 98 oktanů,
c) 33,60 Kč u motorové nafty.

 

§5

Vyhláška č. 463/2017 Sb., o změně sazby základní náhrady za používání silničních motorových vozidel a stravného a o stanovení průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad, se zrušuje.

 

§6

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2019.

 

Ministryně práce a sociálních věcí:
Dipl.-Pol. Maláčová, MSc. v.r.