Úhrady do zahraničí platební kartou

Fakultní platební kartou (Eurocard/Mastercard a VISA) lze hradit zboží, služby a účastnické poplatky na konference do zahraničí.

 

Úhrada zboží a služeb

  • Pracovník vystaví ve FIS objednávku (nutné údaje: název dodavatele, adresa, přesné bankovní údaje pro úhradu kartou, předmět úhrady, jednotková cena a cena celkem, zdroj financování, datum a podpis) a vyplní Žádost o provedení úhrady. Spolu s případnou fakturou vše předá EO.
  • EO provede platbu, po obdržení výpisu z banky pořídí do FIS závazek, který předá na katedru k potvrzení dodávky a závazek uzavře. Poté provede kontaci závazku a zaúčtování včetně evidence majetku.
  • Případnou reklamaci nedodaného zboží či služeb provede katedra.

 

Úhrada účastnických poplatků na konference

  • Pracovník vyplní Žádost o provedení úhrady a předá ji spolu s Návrhovým listem zahraničnímu oddělení. To zajistí provedení platby, informuje prostřednictvím výpisu z banky katedru o provedené platbě, vystaví závazek, jeho kontaci a zaúčtování ve FIS.