Aktuality

dnes

neděle, 12.7.

zítra

pondělí, 13.7.

do konce týdne

13.7. - 19.7.
15.7. TA ČR: Delta 2. TA ČR vyhlásila druhou veřejnou soutěž ve výzkumu a experimentálním vývoji v Programu na podporu mezinárodního aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací DELTA 2. Konec lhůty je 15.7.2020.

do konce července

20.7. - 31.7.
22.7. TAČR: Prostředí pro život. TA ČR vyhlásila ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí 3. veřejnou soutěž na podporu aplikovaného výzkumu, experimentálního vývoje a inovací v oblasti životního prostředí – Prostředí pro život, podprogram 1 – Operativní výzkum ve veřejném zájmu. Konec lhůty je 22.7.2020.