Aktuality

dnes

pondělí, 12.4.
10.3. - 12.5. K126 připravila 3. ročník výukového modulu real estate a developmentu podpořeného RICS. Akce je určena pro studenty a mladé odborníky z praxe a uskuteční se od 10.3. do 12.5.2021.
12.4. - 16.4. Pozvánka na Týden betonu na Fakultě stavební. Koná se 12. – 16. dubna 2021.

zítra

úterý, 13.4.
10.3. - 12.5. K126 připravila 3. ročník výukového modulu real estate a developmentu podpořeného RICS. Akce je určena pro studenty a mladé odborníky z praxe a uskuteční se od 10.3. do 12.5.2021.
12.4. - 16.4. Pozvánka na Týden betonu na Fakultě stavební. Koná se 12. – 16. dubna 2021.

do konce týdne

14.4. - 18.4.
10.3. - 12.5. K126 připravila 3. ročník výukového modulu real estate a developmentu podpořeného RICS. Akce je určena pro studenty a mladé odborníky z praxe a uskuteční se od 10.3. do 12.5.2021.
12.4. - 16.4. Pozvánka na Týden betonu na Fakultě stavební. Koná se 12. – 16. dubna 2021.
15.4. Stipendium GFPS pro výjezd českých studentů na vybranou německou vysokou školu či univerzitu. Určeno všem studentům, kteří mají zájem o německý jazyk (a chtějí ho zlepšit), o německou kulturu a obecně o zkušenosti ze zahraničí. Informace pro semestrální pobyt zde, informace pro vykonávání praxe zde. Termíny do 15.4.2021.

příští týden

19.4. - 25.4.
10.3. - 12.5. K126 připravila 3. ročník výukového modulu real estate a developmentu podpořeného RICS. Akce je určena pro studenty a mladé odborníky z praxe a uskuteční se od 10.3. do 12.5.2021.
20.4. Oznámení o obhajobě DP Ing. Tomáš Laburda
Datum a místo konání: v úterý 20.dubna 2021 v 13,45 hodin ONLINE
Program/obor: Inženýrství životního prostředí
Téma DP: Modelování eroze půdy s využitím dat podrobného monitoringu
Přihlášení: zde
21.4. Oznámení o obhajobě DP Ing. Jaroslav Šedina
Datum a místo konání: ve středu 21.dubna 2021 v 14,30 hodin B168/ONLINE
Program/obor: Geodézie a kartografie
Téma DP: Vlivy půdobící na přesnost výstupů z RPAS
Přihlášení: zde
21.4. Oznámení o obhajobě DP Ing. Eva Matoušková
Datum a místo konání: ve středu 21.dubna 2021 ve 13 hodin B168/ONLINE
Program/obor: Geodézie a kartografie
Téma DP: Hyperspectral imaging and its terrestrial applications
Přihlášení: zde
21.4. Oznámení o obhajobě DP Ing. Zdeněk Prošek
Datum a místo konání: ve středu 21.dubna 2021 v 10,30 hodin ONLINE
Program/obor: Fyzikální a materiálové inženýrství
Téma DP: Využití odpadního mramoru na bázi odprašků ve stavebnictví
Přihlášení: zde
21.4. Oznámení o obhajobě DP Ing. Jaroslav Topič
Datum a místo konání: ve středu 21.dubna 2021 v 9 hodin ONLINE
Program/obor: Fyzikální a materiálové inženýrství
Téma DP: Kompozitní materiály na bázi cementu: Využití betonového recyklátu
Přihlášení: zde
22.4. Oznámení o obhajobě disertační práce Ing. Alexeye Manaenkova
Datum a místo konání: ve čtvrtek 22. dubna 2021 ve 14,30 hodin ONLINE
Program/obor: Fyzikální a materiálové inženýrství
Téma DP: Geopolyer based composite as a new material in underground building industry
Přihlášení: zde
22.4. Oznámení o obhajobě disertační práce Ing. Romany Lovichové
Datum a místo konání: ve čtvrtek 22. dubna 2021 ve 13 hodin ONLINE
Program/obor: Fyzikální a materiálové inženýrství
Téma DP: Experimentální vyšetřování orientace vláken v cementovém kompozitu
Přihlášení: zde
22.4. GA ČR: Standardní a mezinárodní projekty, JUNIOR STAR, POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP. Grantová agentura ČR vyhlašuje výzvy k podávání návrhů standardních projektů, projektů JUNIOR STAR a v nové soutěži POSTDOC INDIVIDUAL FELLOWSHIP. Mezinárodní projekty je možno podávat jako LA granty. Konec lhůty posunut na 22.4.2021.
23.4. Studentská vědecká konference a soutěž: Diplomka ve 3 minutách. Koná se online 23. 4. 2021. Vysvětlete Vaši práci ve 180 sekundách a vyhrajte cenu za nejlepší prezentaci. Informace i na FB - https://www.facebook.com/events/891649791410106.

do konce dubna

26.4. - 30.4.
10.3. - 12.5. K126 připravila 3. ročník výukového modulu real estate a developmentu podpořeného RICS. Akce je určena pro studenty a mladé odborníky z praxe a uskuteční se od 10.3. do 12.5.2021.
27.4. Oznámení o obhajobě disertační práce Ing. Kateřiny Petlíkové
Datum a místo konání: v úterý 27. dubna 2021 v 13,30 hodin ONLINE email pro dotazy veřejnosti obhajoby@fsv.cvut.cz
Program/obor: Pozemní stavby
Téma DP: Aplikace biologických algoritmů při normování práce ve stavebnictví
Přihlášení: zde
28.4. Pozvánka na fakultní kolo SVOČ 2021 v odborné sekci Dopravní stavby. Koná se ve středu 28.4.2021.
28.4. Pozvánka na fakultní kolo SVOČ 2021 v odborné sekci Pozemní stavby a architektura. Koná se ve středu 28.4.2021.
28.4. TA ČR: TREND. TA ČR vyhlásila 4. veřejnou soutěž v Programu Ministerstva průmyslu a obchodu na podporu průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje TREND – Podprogram 2 – Nováčci. Konec lhůty: 28.4.2021.
30.4. Pozvánka na fakultní kolo SVOČ 2021 v odborné sekci Vodní stavby, vodní hospodářství a ekologické inženýrství. Koná se v pátek 30.4.2021 od 10:00 přes MS Teams.