Fond Slavoj -- FSv ČVUT
Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
ZÁJEMCE O STUDIUM STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv O fakultě Fond Slavoj Přihlásit Vyhledávání English

Stipendijní fond Slavoj

Tisk stránky

Stipendijní fond Slavoj pro studenty studijního programu Geodézie a kartografie byl zřízen z pozůstalosti Desidera E. Slavoje, amerického milionáře, který pocházel z Československa a studoval na ČVUT v Praze.

Ve Spojených státech amerických se vypracoval, o oblasti svého působení – inženýrské geodézii – napsal knihu (Engineering X 4: Surveying engineering measurements, 1976), byl činný i ve výuce kalifornských zeměměřičů.

Ve své závěti odkázal přibližně 3 miliony korun do stipendijního fondu pro odměny studentů geodetických kateder Fakulty stavební ČVUT v Praze. V roce 2016 byly peníze získány, zpracována a vedením fakulty odsouhlasena pravidla při udělování stipendií.

 

Podpora studentům je udělována formou mimořádných stipendií za:
- mimořádné studijní výsledky
- za mimořádné odborné či vědecké výsledky
- pro podporu prezentace vědeckých výsledků na odborných akcích.

 

Navrhnout udělení stipendia může akademický pracovník kateder 154 a 155 Fakulty stavební (geodetické katedry).
Návrhy hodnotí čtyřčlenná komise jmenovaná děkankou Fakulty stavební prof. Ing. Alenou Kohoutkovou, CSc.:

předseda:
prof. Ing. Aleš Čepek, CSc.
členové:
prof. Dr. Ing. Karel Pavelka
prof. Ing. Jiří Pospíšil, CSc.
prof. Ing. Martin Štroner, Ph.D.

Stipendia jsou udělována děkankou fakulty. Komise se schází minimálně dvakrát ročně. První zasedání komise se uskutečnilo v říjnu 2016.

 

  Za obsah odpovídá: prof. Ing. Jiří Máca, CSc. Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: středa, 18. října 2017, 12:39  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz