Úřední deska Fakulty stavební

Přehled studijních programů a oborů na FSv akreditovaných MŠMT ČR
Časový plán akademického roku 2018/2019

Informace k přijímacímu řízení do bakalářských studijních programů
Informace k přijímacímu řízení do magisterských studijních programů
Informace k přijímacímu řízení do doktorských studijních programů

Zpráva o průběhu přijímacího řízení do bc studia
Zpráva o průběhu přijímacího řízení do navazujícího mgr studia

Dny otevřených dveří na FSv

Legislativa - vnitřní předpisy, legislativa spojená se studiem a další předpisy

Termíny zasedání AS FSv
Termíny zasedání Grémia FSv
Termíny zasedání VR FSv

Výroční zprávy FSv
Dlouhodobý záměr FSv

Seznam oborů, v nichž je FSv oprávněna konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem
Zahájená řízení ke jmenování profesorem
Ukončená řízení ke jmenování profesorem
Zahájená habilitační řízení
Ukončená habilitační řízení
Oznámení o konání obhajob disertací (Ph.D.)

Aktuální informace

25. 6. 2019

FIT ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení místa: odborný asistent/docent v oboru strojové učení/umělá inteligence. Uzávěrka přihlášek 26.7.2019.

25. 6. 2019

FIT ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení místa: odborný asistent/docent v oboru matematika. Uzávěrka přihlášek 26.7.2019.

20. 6. 2019

ČIIRK ČVUT v Praze hledá referenta v oblasti personalistiky a mzdového účetnictví. Uzávěrka přihlášek 31.7.2019.

20. 6. 2019

Děkan FBMI ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení míst akademických pracovníků. Uzávěrka přihlášek 20.7.2019.

20. 6. 2019

UCEEB vypisuje výběrové řízení na pozici: koordinátor mobilit. Uzávěrka přihlášek 19.7.2019.

14. 6. 2019

ČVUT v Praze - Rektorát přijme asistentku/asistenta rektora ČVUT. Uzávěrka přihlášek 30.6.2019.

12. 6. 2019

Děkan FSv vypisuje výběrové řízení na pozici asistent znalostního transferu. Uzávěrka přihlášek 28.6.2019.

11. 6. 2019

Zápis č.2 ze zasedání Grémia děkana ze dne 13. května 2019.

6. 6. 2019

UCEEB vypisuje výběrové řízení na pozici: projektový/á asistent/ka. Uzávěrka přihlášek 5.7.2019.

28. 5. 2019

UCEEB vypisuje výběrové řízení na pozici: programátor systémů pro chytrou energetiku. Uzávěrka přihlášek 26.6.2019.

... dalších 10 zpráv