Intranet   Helpdesk   KOS   WebMail
STUDENT ZAMĚSTNANEC VEŘEJNOST A MÉDIA ABSOLVENT
ČVUT O fakultě Kontakt Úřední deska Lidé Pracoviště Věda a výzkum Zahraniční styky Vnější vztahy Kalendář událostí Archiv zpráv
ČVUT
České vysoké učení technické v Praze
FAKULTA STAVEBNÍ
 
ČVUT FSv Úřední deska Přihlásit Vyhledávání English

Úřední deska Fakulty stavební

Tisk stránky

 29/08/18 - Přehled studijních programů a oborů na FSv akreditovaných MŠMT ČR
 23/07/18 - Časový plán akademického roku 2018/2019

 09/08/18 - Termíny zápisů do studia FSv
 01/09/17 - Termíny státních závěrečných zkoušek FSv
                   Nově jsou termíny státní závěrečné zkoušky rozepisovány pro studenty prostřednictvím KOSu

 15/06/18 - Informace k přijímacímu řízení do bakalářských studijních programů
 26/07/18 - Informace k přijímacímu řízení do magisterských studijních programů
 26/06/18 - Informace k přijímacímu řízení do doktorských studijních programů

 30/11/17 - Zpráva o průběhu přijímacího řízení do bc studia
 30/11/17 - Zpráva o průběhu přijímacího řízení do navazujícího mgr studia

 04/12/17 - Dny otevřených dveří na FSv - 23.11.2018 a 25.1.2019

 09/08/18 - Legislativa - vnitřní předpisy, legislativa spojená se studiem a další předpisy
 14/12/17 - Poplatky spojené se studiem

 08/10/18 - Termíny zasedání AS FSv -
 16/07/18 - Termíny zasedání Grémia FSv
 12/06/18 - Termíny zasedání VR FSv

 29/03/18 - Výroční zprávy FSv
 28/06/18 - Dlouhodobý záměr FSv

 22/06/18 - Seznam oborů, v nichž je FSv oprávněna konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem
 19/09/18 - Zahájená řízení ke jmenování profesorem
 22/06/18 - Ukončená řízení ke jmenování profesorem
 17/09/18 - Zahájená habilitační řízení
 22/06/18 - Ukončená habilitační řízení
 14/09/18 - Oznámení o konání obhajob disertací (Ph.D.)

 

Aktuální informace

15/10/18 - 

ČVUT Rektorát přijme nového kolegu / novou kolegyni na pracovní pozici vrátný - pracovník ostrahy objektu. Uzávěrka přihlášek 30.11.2018.

08/10/18 - 

Zápis ze 16. zasedání AS FSv ze dne 3. října 2018.

08/10/18 - 

Usnesení ze 16. zasedání AS FSv ze dne 3. října 2018.

   

  Za obsah odpovídá: prof. Ing. Jiří Máca, CSc. Webmaster: Ing. Zora Záleská Aktualizováno: pondělí, 15. října 2018, 10:41  
©2016 ČVUT v Praze, Fakulta stavební, Thákurova 7, 166 29 Praha 6 - Dejvice; Tel: (+420) 224 351 111; Email: mail@fsv.cvut.cz