Úřední deska Fakulty stavební

Přehled studijních programů a oborů na FSv akreditovaných MŠMT ČR
Časový plán akademického roku 2019/2020

Informace k přijímacímu řízení do bakalářských studijních programů
Informace k přijímacímu řízení do magisterských studijních programů
Informace k přijímacímu řízení do doktorských studijních programů

Zpráva o průběhu přijímacího řízení do bc studia
Zpráva o průběhu přijímacího řízení do navazujícího mgr studia

Dny otevřených dveří na FSv

Legislativa - vnitřní předpisy, legislativa spojená se studiem a další předpisy

Termíny zasedání AS FSv
Termíny zasedání Grémia FSv
Termíny zasedání VR FSv

Výroční zprávy FSv
Dlouhodobý záměr FSv

Seznam oborů, v nichž je FSv oprávněna konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem
Zahájená řízení ke jmenování profesorem
Ukončená řízení ke jmenování profesorem
Zahájená habilitační řízení
Ukončená habilitační řízení
Oznámení o konání obhajob disertací (Ph.D.)

Aktuální informace

14. 10. 2019

Zápis z 10. zasedání Vědecké rady FSv ze dne 16. května 2019.

11. 10. 2019

UCEEB ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na pozici PR asistent/ka (částečný úvazek). Uzávěrka přihlášek 6.11.2019.

4. 10. 2019

Zápis z 24. zasedání AS FSv ze dne 2. října 2019.

4. 10. 2019

Usnesení z 24. zasedání AS FSv ze dne 2. října 2019.

3. 10. 2019

Zápis č. 4 ze zasedání Grémia děkana ze dne 23. září 2019.

26. 9. 2019

Děkan FSv ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na pozice akademických pracovníků. Uzávěrka přihlášek 26.10.2019.

26. 9. 2019

Děkan FJFI ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení 2 míst akademických pracovníků na katedře matematiky. Uzávěrka přihlášek 23.10.2019.

25. 9. 2019

FSv ČVUT v Praze přijme pro pracoviště Výpočetního a informačního centra technika slaboproudé kabeláže. Uzávěrka přihlášek 23.10.2019.

(jsou zobrazeny všechny zprávy)