Úřední deska Fakulty stavební

Přehled studijních programů a oborů na FSv akreditovaných MŠMT ČR
Časový plán akademického roku 2018/2019

Informace k přijímacímu řízení do bakalářských studijních programů
Informace k přijímacímu řízení do magisterských studijních programů
Informace k přijímacímu řízení do doktorských studijních programů

Zpráva o průběhu přijímacího řízení do bc studia
Zpráva o průběhu přijímacího řízení do navazujícího mgr studia

Dny otevřených dveří na FSv

Legislativa - vnitřní předpisy, legislativa spojená se studiem a další předpisy

Termíny zasedání AS FSv
Termíny zasedání Grémia FSv
Termíny zasedání VR FSv

Výroční zprávy FSv
Dlouhodobý záměr FSv

Seznam oborů, v nichž je FSv oprávněna konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem
Zahájená řízení ke jmenování profesorem
Ukončená řízení ke jmenování profesorem
Zahájená habilitační řízení
Ukončená habilitační řízení
Oznámení o konání obhajob disertací (Ph.D.)

Aktuální informace

13. 12. 2018

Děkan Fakulty informačních technologií ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení místa odborného asistenta. Uzávěrka přihlášek 14.1.2019.

7. 12. 2018

Zápis z 5. zasedání Vědecké rady FSv ze dne 1. listopadu 2018.

3. 12. 2018

Zápis z 18. zasedání AS FSv ze dne 28. listopadu 2018.

3. 12. 2018

Usnesení z 18. zasedání AS FSv ze dne 28. listopadu 2018.

28. 11. 2018

Zpráva o činnosti AS Fakulty stavební ČVUT za rok 2017.

23. 11. 2018

Seznam studentů s nárokem na ubytovací stipendium za 4. čtvrtletí 2018.

23. 11. 2018

Seznam studentů DS, kteří mají nárok na stipendium na ubytování za 3. čtvrtletí 2018.

5. 11. 2018

Zápis ze 4. zasedání Vědecké rady FSv ze dne 11. října 2018.

24. 10. 2018

Střední průmyslová škola stavební Josefa Gočára přijme učitele stavební mechaniky.

16. 10. 2018

Rektor ČVUT vypisuje výběrové řízení na obsazení funkce ředitele Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky (CIIRC). Uzávěrka přihlášek 3.1.2019.

... dalších 10 zpráv