Úřední deska Fakulty stavební

Přehled studijních programů a oborů na FSv akreditovaných MŠMT ČR
Časový plán akademického roku 2018/2019

Informace k přijímacímu řízení do bakalářských studijních programů
Informace k přijímacímu řízení do magisterských studijních programů
Informace k přijímacímu řízení do doktorských studijních programů

Zpráva o průběhu přijímacího řízení do bc studia
Zpráva o průběhu přijímacího řízení do navazujícího mgr studia

Dny otevřených dveří na FSv

Legislativa - vnitřní předpisy, legislativa spojená se studiem a další předpisy

Termíny zasedání AS FSv
Termíny zasedání Grémia FSv
Termíny zasedání VR FSv

Výroční zprávy FSv
Dlouhodobý záměr FSv

Seznam oborů, v nichž je FSv oprávněna konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem
Zahájená řízení ke jmenování profesorem
Ukončená řízení ke jmenování profesorem
Zahájená habilitační řízení
Ukončená habilitační řízení
Oznámení o konání obhajob disertací (Ph.D.)

Aktuální informace

8. 8. 2019

Děkan FIT ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení 2 míst: profesor/docent v oboru virtuální realita, grafika. Uzávěrka přihlášek 11.9.2019.

8. 8. 2019

Děkan FIT ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení 2 míst: odb. asistent v oboru virtuální realita, grafika. Uzávěrka přihlášek 11.9.2019.

30. 7. 2019

Děkan FIT ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení míst: 2 místa odborných asistentů v oboru číslicový návrh a vestavné systémy. Uzávěrka přihlášek 30.8.2019.

30. 7. 2019

ČVUT v Praze - Rektorát, odbor hospodářské správy přijme zahradníka. Uzávěrka přihlášek 31.8.2019.

2. 7. 2019

Zápis č.3 ze zasedání Grémia děkana ze dne 24. června 2019.

(jsou zobrazeny všechny zprávy)