Úřední deska Fakulty stavební

Přehled studijních programů a oborů na FSv akreditovaných MŠMT ČR
Časový plán akademického roku 2018/2019

Informace k přijímacímu řízení do bakalářských studijních programů
Informace k přijímacímu řízení do magisterských studijních programů
Informace k přijímacímu řízení do doktorských studijních programů

Zpráva o průběhu přijímacího řízení do bc studia
Zpráva o průběhu přijímacího řízení do navazujícího mgr studia

Dny otevřených dveří na FSv

Legislativa - vnitřní předpisy, legislativa spojená se studiem a další předpisy

Termíny zasedání AS FSv
Termíny zasedání Grémia FSv
Termíny zasedání VR FSv

Výroční zprávy FSv
Dlouhodobý záměr FSv

Seznam oborů, v nichž je FSv oprávněna konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem
Zahájená řízení ke jmenování profesorem
Ukončená řízení ke jmenování profesorem
Zahájená habilitační řízení
Ukončená habilitační řízení
Oznámení o konání obhajob disertací (Ph.D.)

Aktuální informace

11. 02. 2019

Děkan FJFI vypisuje výběrové řízení na obsazení pracovních míst akademických pracovníků Katedry jaderné chemie. Uzávěrka přihlášek 8.3.2019.

11. 02. 2019

Dean of the FCE announces the open position: Junior Postdoctoral Researcher (Analytical Chemist) in the framework of the OP VVV call International Mobility of Researchers /PK143/. Uzávěrka přihlášek 13.3.2019.

11. 02. 2019

Dean of the FCE opens a public selection procedure for the following position: Senior Researcher involved in mobility within the OP VVV project International Mobility of Researchers /P2K132/. Uzávěrka přihlášek 13.3.2019.

8. 02. 2019

Zápis ze 7. zasedání Vědecké rady FSv ze dne 10. ledna 2019.

7. 02. 2019

Rektorát ČVUT v Praze přijme odborného referenta daňové problematiky. Uzávěrka přihlášek 28.2.2019.

24. 01. 2019

Seznam studentů DS, kteří mají nárok na stipendium na ubytování za 1. čtvrtletí 2019.

23. 01. 2019

Seznam studentů s nárokem na ubytovací stipendium za 1. čtvrtletí 2019.

16. 01. 2019

Postdoctoral position in manufacturing and experimental testing of non-periodic mechanical metamaterials. Uzávěrka přihlášek 28.2.2019.

16. 01. 2019

Postdoctoral position in modeling of non-periodic mechanical metamaterials. Uzávěrka přihlášek 28.2.2019.

16. 01. 2019

Fully funded Ph.D. student position in manufacturing and experimental testing of non-periodic mechanical metamaterials. Uzávěrka přihlášek 29.3.2019.

15. 01. 2019

Fully funded Ph.D. student position in modeling of non-periodic mechanical metamaterials. Uzávěrka přihlášek 29.3.2019.