Úřední deska Fakulty stavební

Přehled studijních programů a oborů na FSv akreditovaných MŠMT ČR
Časový plán akademického roku 2018/2019

Informace k přijímacímu řízení do bakalářských studijních programů
Informace k přijímacímu řízení do magisterských studijních programů
Informace k přijímacímu řízení do doktorských studijních programů

Zpráva o průběhu přijímacího řízení do bc studia
Zpráva o průběhu přijímacího řízení do navazujícího mgr studia

Dny otevřených dveří na FSv

Legislativa - vnitřní předpisy, legislativa spojená se studiem a další předpisy

Termíny zasedání AS FSv
Termíny zasedání Grémia FSv
Termíny zasedání VR FSv

Výroční zprávy FSv
Dlouhodobý záměr FSv

Seznam oborů, v nichž je FSv oprávněna konat habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem
Zahájená řízení ke jmenování profesorem
Ukončená řízení ke jmenování profesorem
Zahájená habilitační řízení
Ukončená habilitační řízení
Oznámení o konání obhajob disertací (Ph.D.)

Aktuální informace

17. 4. 2019

CIIRC ČVUT v Praze hledá pracovníka/pracovnici na obsazení pozice finanční účetní. Uzávěrka přihlášek 3.5.2019.

11. 4. 2019

Fakulta stavební přijme do ekon. oddělení finanční účetní na plný úvazek na dobu určitou. Uzávěrka přihlášek 21.4.2019.

10. 4. 2019

UCEEB ČVUT hledá specialistu v inovativním řízení budov. Uzávěrka přihlášek 23.4.2019.

9. 4. 2019

Zpráva o činnosti AS Fakulty stavební ČVUT za rok 2018.

8. 4. 2019

Zápis z 8. zasedání Vědecké rady FSv ze dne 7. února 2019.

8. 4. 2019

Rektorát ČVUT přijme účetní/ho. Uzávěrka přihlášek 5.5.2019.

3. 4. 2019

Děkan FJFI ČVUT v Praze vypisuje výběrová řízení na obsazení 3 míst akademických pracovníků. Uzávěrka přihlášek 30.4.2019 resp. 1.5.2019.

29. 3. 2019

Dean the FCE of the CTU is announcing a selection tender for employment of a candidate for the position of: Senior research worker for mobility within the terms of the Research, development and education operation programme call for the International research worker mobility project /P K 122/. Uzávěrka přihlášek 26.4.2019.

27. 3. 2019

Děkan FIT ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení míst: profesor/docent. Uzávěrka přihlášek 30.4.2019.

27. 3. 2019

Děkan FIT ČVUT v Praze vypisuje výběrové řízení na obsazení míst: odborný asistent. Uzávěrka přihlášek 30.4.2019.

19. 3. 2019

MÚVS přijme pracovníka/pracovnici na pozici projektový manažer. Uzávěrka přihlášek 15.5.2019.

(jsou zobrazeny všechny zprávy)